Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu prokurör - EAA.21
Estländischer Gouvernementsprokureur
Эстляндский губернский прокурор

Materjal

Senati ukaasid (1783–1889), justiitsministeeriumi ringkirjad ja ettekirjutused (1801–1889), Balti kindralkuberneri ettekirjutused ja kirjavahetus (1803–1867), kubermanguvalitsuste ja kuberneride ettekirjutused (Eestimaal 1808–1864, Liivimaal hajusalt 1834–1855).
Mitmesuguste kubermanguasutuste aruanded prokurörile, sh kubermanguprokuröri enda aruanded isikkoosseisu, kantseleikulude, asjade lahendamise ja liikumise kohta; vanglate aruanded vahialuste arvu kohta kuude lõikes; asutuste süstemaatilised aruanded istungite, tsiviil- ja kriminaalasjade liikumise, kinnistuslõivude võtmise, rahaliste vahendite, kassaraamatute revideerimise, katku haigestunute, Siberisse saadetute, maksualuse elanikkonna suuruse, abielulahutuse asjade, administratiiv- ja kohtuasutuste arhiivide olukorra jne kohta.
Kirjavahetus Senati, Justiits-, Sise- ja Rahandusministeeriumi, kubermanguvalitsuse, Peterburi ringkonnakohtu prokuröriabi jt administratiiv- ning kohtuasutustega 1830. a Poola ülestõusus osalemise (1841), 1858. a talurahvarahutuste (1858–1859), Kreenholmi vabriku streigi asjas langetatud ülemmaakohtu otsuse ümbervaatamise (1872); valitsuse, õigeusu ja ametiisikute solvamiste (1881–1887); talurahva mõisnike, pastorite, ametnike ja mõisapolitsei vastaste väljaastumiste (sealhulgas Rummu Jüri kohta s 1356) (1883–1883); talurahva pärisorjusest vabastamise (1806–1810, 1834–1853); talurahvaseaduste täiendamise (1854–1865); riigi- ja eravalduste piirivaidluste (1813–1843), kinnisvara kinnistamise (1823–1842), testamentide tõestamise ja eestkosteasjade (1814–1845) kohta; kohtuasutuste revideerimise (1847), maakonnarenteide rahasummade revideerimise (1858–1867), kohtute ja administratiivasutuste võimupiiride (1814–1889), asjaajamises vene keele sisseviimise (1824–1868), administratiivasutuste organisatsiooni muutmise (1855–1864), asutuste vahelise kirjavahetuse ja kohtuasutuste asjaajamise lihtsustamise (1846–1889), deserteerumises, vargustes ja ametialastes kuritarvitustes süüdistatavate sõjaväelaste (1828–1863), sõjaväekohustusest kõrvalehoidmise (1888), Etapivanglas toimunud rahutuste (1881–1885), vanglaasutuste olukorra (1803–1808, 1840–1864) ja revideerimise (1854–1889), Toompea lossis kinnipeetavate olukorra (1887–1888), sõjaväelaste ja desertööride (1837–1855), mõisnike vastaste kohtuasjade algatamise (1814–1865), talupoegade mõisnike vastaste kaebuste ja eraisikute kaebuste ning palvete läbivaatamise (1807–1889), alaealiste kurjategijate (1870), vahialuste põgenemise (1873, 1876, 1878, 1886), telefoniliinide kahjustamise (1874), inimeste vaimse seisundi hindamise (1874), Tallinna linna vangla hügieeni (1875–1876); Narva linna Peterburi kubermanguga ühendamise (1884), ametiisikute solvamise (1887), Baltimaade kohtute ümberkorraldamise (1889), üksikute kohtuasjade lahendamise (peamiselt tapmised, enesetapud, õnnetusjuhtumid, rasked kehavigastused, 1880. a-d), Tallinnas toimunud kuritegude ja intsidentide (1886), Bekleri vabriku põlemise (1887–1888), Rakvere linna põlemise (1887–1888), Haapsalu linna põlemise (1887), Narva-Jõesuu põlemise (1887), salakauba konfiskeerimise (1804–1862), laevaõnnetuste korral riiklike hüvitiste maksmise (1841–1889), Krimmi sõja ajal Tallinna blokaadi (1855), Laevaselt „Linda” (1882–1889), tsensuuriseaduse rikkumise (1886), mürgitatud ravimite müügi (1886–1889), Tallinna Ringkonnakohtule hoone rentimise (1887–1889), vanausuliste (1849–1860), tsiviil- ja kriminaalseaduste tõlgendamise, muutmise ja täiendamise (1811–1889) jms kohta; Eestimaa Ülemmaakohtu (1809–1857), Tallinna Magistraadi (1823–1857) ja Tallinna Alamkohtu (1872) kohtuotsuste ärakirjad.
Prokurörijärelevalve toimikud valitsusevastase tegevuse, ametiisikute solvamise, ameti kuritarvitamise, tapmise, raske vigastuse tekitamise, vägistamise, verepilastuse, homoseksuaalsuse, sodoomia, tsensuuri ja kaubandusseadustike rikkumise, vanglast või asumiselt põgenemise, kroonuvarade raiskamise, võltsimise, süütamise, varguse, õigeusu solvamise, laste luterlike kommete kohaselt ristimise (1885–1889) kohta; andmed Tallinnas ja Eestimaa kubermangus 1848–1849 ning 1853 koolerasse haigestunute, paranenute ja surnute kohta (1848–1853); Tallinna elanike nimekirjad 1871–1872 (s 1616); isikoosseisu toimikud (1784–1889); registratuurraamatud (1783–1892, 1812–1889).