Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

2.5. Aadli vaeslastekohus

Eestimaa aadli maavaeslastekohus - EAA.860
Estländisches Adliges Land-Waisengericht
Эстляндский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1715-1920,1936
Säilikute arv: 1852

Pärnu maavaeslastekohus - EAA.913
Pernausches Land-Waisengericht
Перновский уездный сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1680-1889
Säilikute arv: 315

Pärnu-Viljandi aadli vaeslastekohus - EAA.3192
Pernau-Fellinsches Adliges Waisengericht
Перного-Феллинский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1889-1922
Säilikute arv: 111

Saaremaa aadli maavaeslastekohus - EAA.2567
Oeselsches Adliges Land-Waisengericht
Эзельский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1715-1889
Säilikute arv: 216

Saaremaa aadli vaeslastekohus - EAA.212
Oeselsches Adliges Waisengericht
Эзельский (Сааремааский) сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1889-1922
Säilikute arv: 89

Tartu maavaeslastekohus - EAA.912
Dorpatsches Land-Waisengericht
Дерптский уездный дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1668-1889
Säilikute arv: 587

Tartu-Võru aadli vaeslastekohus - EAA.3193
Dorpat-Werrosches Adliges Waisengericht
Юрьево-Верроский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1873-1922
Säilikute arv: 263