Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.14.1. Kubermangu/maakonna karskuskuratoorium

Järvamaa karskuskuratoorium - EAA.1642
Mässigkeitskuratorium für Kreis Jerwen
Karskuskuratooriumi Paide maakonna-komitee
Säilikute piirdaatumid: 1900-1917
Säilikute arv: 12

Liivimaa kubermangu karskuskuratoorium - EAA.306
Livländische Gouvernements-Komitee des Kuratoriums für Volksnüchternheit
Säilikute piirdaatumid: 1900-1915
Säilikute arv: 99

Läänemaa karskuskuratoorium - EAA.3917
Mässigkeitskuratorium für Kreis Wiek
Säilikute piirdaatumid: 1901-1917
Säilikute arv: 6

Pärnumaa karskuskuratoorium - EAA.4606
Mässigkeitskuratorium für Kreis Pernau
Säilikute piirdaatumid: 1895-1914
Säilikute arv: 47

Tartumaa karskuskuratoorium - EAA.2429
Mässigkeitskuratorium für Kreis Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1900-1918
Säilikute arv: 42

Viljandimaa karskuskuratoorium - EAA.3916
Mässigkeitskuratorium für Kreis Fellin
Säilikute piirdaatumid: 1893-1917
Säilikute arv: 10