Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.9.2. Transpordiasutused

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee teedeosakond - EAA.M-295
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 20

Eesti raudtee Mõisaküla veojaoskond - EAA.4579
Мыйзакюлаское паровозное депо Эстонского управления железных дорог
Säilikute piirdaatumid: 1886-1945
Säilikute arv: 67

Eestimaa kubermangu eriline teedeasjade nõukogu - EAA.34
Besondere Session für Wegebauangelegenheiten
Особое присутствие по дорожным делам Эстляндского губернского правления
Säilikute piirdaatumid: 1899-1917
Säilikute arv: 413

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-1021
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 11

Jõetranspordi Valitsus - EAA.T-1150
Säilikute piirdaatumid: 1941-1959
Säilikute arv: 213

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-512
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 16

Keila-Haapsalu raudteede ehitusettevõte - EAA.5223
Сооружение Кегель-Гапсальской железной дороги
Säilikute piirdaatumid: 1903-1905
Säilikute arv: 20

Pärnu-Tallinna kitsarööpmelise raudtee valitsus - EAA.1679
Управление Перново-Ревельскими подъездными путями
Tallinna-Viljandi-Pärnu juurdeveoraudtee valitsus; Verwaltung der Reval-Fellin-Pernauschen Zufuhrbahnen.
Säilikute piirdaatumid: 1895-1923
Säilikute arv: 1312

Tallinna-Viljandi juurdeveoraudtee ehitamiseks ja Paldiski linna vajadusteks võõrandatud maade hindamise komisjon - EAA.55
Verwaltung der Reval-Fellin-Pernauer Zufuhrbahnen
Оценочная комиссия отчуждённых земель под устройство Феллин-Ревельского подъездного пути
Säilikute piirdaatumid: 1892-1904
Säilikute arv: 9

Tartu oblasti TSN täitevkomitee kohalik teedeosakond - EAA.T-1019
Säilikute piirdaatumid: 1952-1953
Säilikute arv: 5

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Teedeosakond - EAA.T-1020
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 6