Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.9.1. Ehitusasutused

Abja Rajooni TSN TK Ehituse- ja Arhitektuuri osakond - EAA.M-840
Säilikute piirdaatumid: 1954-1962
Säilikute arv: 5

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Ehitus-remontkontor - EAA.M-313
Säilikute piirdaatumid: 1959-1960
Säilikute arv: 21

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-321
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 25

Eestimaa kubermanguvalitsuse ehitus- ja teedekomisjon - EAA.33
Estländische Gouvernements-Bau- und Wegekommission
Эстляндская губернская строительная и дорожная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1810-1917
Säilikute arv: 7600

Elva Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.T-1094
Säilikute piirdaatumid: 1949-1991
Säilikute arv: 1630

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-763
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 80

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-513
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 26

Kolhooside Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 (Tartus) - EAA.T-645
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 21

Liivimaa kubermanguvalitsuse ehitusosakond - EAA.298
Bauabteilung der Livländischen Gouvernementsverwaltung
Строительное отделение Лифляндского губернского правления
Liivimaa kubermangu ehituskomisjon 1833-1849, Liivimaa Kubermangu ehitus- ja Teedekomisjon 1849-1861
Säilikute piirdaatumid: 1785-1918
Säilikute arv: 842

Maaehitustrust - EAA.T-1099
Säilikute piirdaatumid: 1977-1990
Säilikute arv: 803

Pihkva-Riia kivitee ehitamise komisjon - EAA.565
Комитет для построения Псковско-Рижского шоссе
Säilikute piirdaatumid: 1846-1868
Säilikute arv: 472

Pärnu Linnavalitsuse Arhitektuuribüroo - EAA.P-982
Säilikute piirdaatumid: 1945-1992
Säilikute arv: 212

Pärnumaa Hooneregister - EAA.P-1184
Säilikute piirdaatumid: 1945-2003
Säilikute arv: 14483

Riiklik Hooneregister - EAA.5365
Säilikute piirdaatumid: 1990-2003
Säilikute arv: 21

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-647
Säilikute piirdaatumid: 1951-1959
Säilikute arv: 31

Tallinna Oleviste kiriku taastamise ehituskomitee - EAA.256
Ревельский строительный комитет по воccтaновлению церкви св. Олая
Säilikute piirdaatumid: 1828-1841
Säilikute arv: 32

Tartu Ehitus-Montaažkontor - EAA.T-644
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 37

Tartu Linnavalitsuse Ehitusamet - EAA.T-998
Säilikute piirdaatumid: 1958-1993
Säilikute arv: 333

Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise osakond - EAA.T-949
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 670

Tartu Montaaživalitsus - EAA.T-1097
Säilikute piirdaatumid: 1967-1979
Säilikute arv: 152

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-696
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 22

Tartumaa Hooneregister - EAA.T-1168
Säilikute piirdaatumid: 1945-2003
Säilikute arv: 26369

Teedeehituse Rajoon nr 1 - EAA.T-1022
Säilikute piirdaatumid: 1954-1956
Säilikute arv: 17

Viljandi Maavalitsuse Projekteerimise Büroo - EAA.M-875
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 7

Viljandi Peaarhitekti Büroo - EAA.M-839
Viljandi Rajooni TSN TK Ehituse ja Arhitektuuri Osakond
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 888

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-809
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 81

Viljandimaa Hooneregistri Talitus - EAA.M-909
Säilikute piirdaatumid: 1891-2003
Säilikute arv: 17369

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehituse osakond - EAA.M-766
Säilikute piirdaatumid: 1949-1950
Säilikute arv: 6