Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.5.5. Kubermangu tööstusmaksu komisjonid

Eestimaa kubermangu tööstusmaksu komisjon - EAA.3048
Estländische Gouvernementsbehörde für die Reichsgewerbesteuer
Эстляндское губернское по промысловому налогу присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1900-1917
Säilikute arv: 29

Liivimaa kubermangu tööstusmaksu komisjon - EAA.305
Livländische Gouvernementsbehörde für die Reichsgewerbesteuer
Лифляндское губернское по промысловому налогу присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1899-1911
Säilikute arv: 262