Fondiloend

1.6.5.5. Kubermangu tööstusmaksu komisjonid

Gouvernementsbehörde für die Reichsgewerbesteuer

Губернское по промысловому налогу присутствие

Ajalugu

Komisjonid täiendava tööstusmaksu sissenõudmise kohta laekunud kaebuste läbivaatamiseks.

Kubermangude tööstusmaksu komisjonid moodustati vastavalt keisri poolt kinnitatud määrusele tööstusmaksu kohta 08.06.1898. Määrusega kehtestati täiendav tööstusmaks — kapitali ja tulumaks osaühingutele ja krediidiseltsidele ning käibemaks reale kroonuettevõtetele ja mõnedele eraettevõtete gruppidele. Tööstusmaksu laekumise jälgimisega tegeles kroonupalati üldosakond, kubermangude tööstusmaksu komisjonid moodustati täiendava tööstusmaksu sissenõudmise peale laekunud kaebuste läbivaatamiseks järgmises koosseisus: esimees — kuberner, liikmeteks resideeriv maanõunik, kroonupalati juhataja, aktsiisivalitsuse esimees, ringkonnakohtu esimees või liige, ringkonnakohtu prokurör, kubermangulinna linnapea ja kaks esindajat täiendava tööstusmaksu maksjate seast, kes valiti sellesse ametisse neljaks aastaks. Komisjon allus Rahandusministeeriumi kaubanduse ja manufaktuuride departemangule.

Materjal

Senati ukaasid 1899–1910; istungite protokollid; kirjavahetus ametiisikute valimise, asjaajamise korraldamise jm kohta; toimikud maksude sissenõudmise kohta laekunud kaebuste asjus tehaste, töökodade, veskite, kaupluste jt ettevõtete omanikelt (omaniku või harvemini ettevõtte kaupa, kronoloogilises järjekorras); registratuurraamatud.

Seadused

ПСЗ III nr 15601 (08.06.1898).