Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.3.2. Kreisikomissar II

Harju kreisikomissar - EAA.5012
Harrischer Kreiskommissar
Гарриенский уездный комиссар
Säilikute piirdaatumid: 1848-1859
Säilikute arv: 102

Järva kreisikomissar - EAA.5014
Jerwischer Kreiskommissar
Ервенский уездный комиссар
Säilikute piirdaatumid: 1714-1719
Säilikute arv: 9

Läänemaa kreisikomissar - EAA.5013
Wiekscher Kreiskommissar
Викский уездный комиссар
Säilikute piirdaatumid: 1828-1846
Säilikute arv: 26

Pärnu kreisikomissar - EAA.5471
Säilikute piirdaatumid: 1748-1845
Säilikute arv: 11