Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.5.1.3. Rekvireerimiskomisjon

Läänemaa rekvireerimiskomisjon - EAA.221
Rekvisitionskommission zu Wiek
Гапсальская уездная реквизиционная коммиссия
Haapsalu maakonna Rekvisitsiooni Komisjon
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 4

Pärnumaa rekvireerimiskomisjon - EAA.576
Rekvisitionskommission zu Kreis Pernau
Перновская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916-1918
Säilikute arv: 3

Saaremaa rekvireerimiskomisjon - EAA.577
Rekvisitionskommission zu Kreis Oesel
Эзельская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 5

Sõjaväe isikutranspordi moodustamise komisjon Valgas - EAA.3053
Валкская комиссия по формированию вольнонаемных транспортов для нужд военного ведомства
/Sõjaväe tsiviiltranspordi moodustamise Valga komisjon /
Säilikute piirdaatumid: 1915
Säilikute arv: 2

Valgamaa rekvireerimiskomisjon - EAA.3344
Rekvisitionskommission zu Kreis Walk
Валкская уездная реквизиционная комиссия
1914.a. nimetus Valga ühiskondlik vastuvõtukomisjon
Säilikute piirdaatumid: 1914-1917
Säilikute arv: 7

Viljandimaa rekvireerimiskomisjon - EAA.1015
Rekvisitionskommission zu Kreis Fellin
Феллинская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1917-1919
Säilikute arv: 3

Võrumaa rekvireerimiskomisjon - EAA.575
Rekvisitionskommission zu Kreis Werro
Верроская уездная реквизиционная коммиссия
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 13