Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.5.3. Sandarmivalitsus

Gendarmerieverwaltung

Жандармское управление

Ajalugu

Poliitiline politsei.
Välisandarmeeria moodustati Venemaal 1792. Mittesõjaväeline sisekaitse sandarmeeria asutati sandarmidiviisidena pealinnades (Peterburis ja Moskvas) 1817. a.
Senati ukaasiga 28.04.1827 moodustati sandarmeeriakorpus, mis muutus Tema Keiserliku Kõrguse Isikliku Kantselei III osakonna täidesaatvaks organiks. Seadus nägi ette viie sandarmiringkonna moodustamise, tegelikult jaotati kogu Venemaa 8 ringkonnaks, mille eesotsas seisid kindralid. Igasse kubermangu loodi sandarmi staabiohvitseri ametikoht, kes allus oma ringkonna kindralile. Sandarmeeriakorpuse esimeseks ülemaks määrati krahv A. H. v Benckendorff.
Senati 1867. a määrusega enamus sandarmiringkondi likvideeriti ja kubermangude sandarmi staabiohvitserid nimetati ümber kubermangu sandarmivalitsuste ülemateks. Senati ukaas 22.06.1868 sandarmeeria koosseisude suurendamise kohta määratles raudtee sandarmeeria vajalikkuse. Senati ukaasiga 04.01.1875 tehti muudatusi koosseisudes ja kogu sandarmeeriat hakati nimetama „üksik sandarmeeriakorpus”. Koosseisudes olid ette nähtud kubermangude sandarmivalitsused ja raudteede sandarmi-politseivalitsused. Viimased allusid vahetult sandarmeeriakorpuse staabiülemale. Raudteede sandarmivalitsused ja jaamade allohvitserid komplekteeriti kõigi väeliikide erruläinud alamohvitseridest.
1880. a augustis seoses III osakonna likvideerimisega allutati sandarmeeriakorpuse juhtimine siseministeeriumi politseidepartemangule ja sõjalises osas sõjaministeeriumile.
Senati ukaas 25.06.1882 säilitas siseministrile ka sandarmeeria šeffi nime ja kõigi sandarmeeriaüksuste juhtimise. Sandarmeeriakorpuse vahetu juht (üksiku sandarmeeriakorpuse komandör) oli siseministri asetäitja, kellele allus ka politsei.

Sandarmeeriakorpus täitis Venemaal poliitilise politsei ja raudteepolitsei ülesandeid. Tema esmaste kohustuste hulka kuulus riiklike kuritegude avastamine ja uurimine, siseriikliku korra tagamine, rahvarahutuste mahasurumine, võitlus revolutsioonilise liikumisega jms, raudteel ka üldise rahu ja korra tagamine.

Kogu sandarmeeria saadeti laiali 1917. a.

Seonduv aines

Sandarmivalitsuste arhiive säilitatakse Peterburis Venemaa Riiklikus Ajalooarhiivis (VRAA). Sandarmeeria tegevuse kohta võib leida andmeid kuberneride ja kubermanguvalitsuste fondidest (f 29, 30, 296, 297). Ajalooarhiivis on väike osa juhuslikku materjali.

Seadused

ПСЗ II nr 1062 (28.04.1827); 46015 (22.06.1868); 54255 (06.01.1875); 54516 (22.03.1875);
ПСЗ III nr 992 (25.06.1882).


Kirjandus

Энциклопедический словарь. Жандармерия. T. XI a. СПб. 1894.
Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation. Lk 144 pp.