Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.3.8. Pedagoogikaõppeasutused

Ajalugu

Esimene Eesti talurahvakoolidele õpetajaid ettevalmistav õppeasutus oli nn Forseliuse seminar (1684—1686). 19. saj I poolel valmistati vallakoolide õpetajaid ette kihelkonnakoolides. Ataste seminari avamisega 1837. a muutus rahvakooliõpetajate ettevalmistamine järjepidevaks (vt *vallakooliõpetajate seminar).
Elementaarkooliõpetajate ettevalmistamiseks avati Tartus 1828. a *elementaarkooliõpetajate seminar. 1849. a avati Valgas kihelkonnakooliõpetajate seminar. 19. saj viimasel veerandil avati algkooliõpetajate ettevalmistamiseks riiklikke venekeelseid seminare (vt *õpetajate seminar). Pedagoogikaalaseid teadmisi anti mitmete *ministeeriumikoolide juures avatud pedagoogilistes klassides ja linnakoolide juures avatud pedagoogilistel kursustel. 1908—1914 tegutses Tartus A. Grothi eraseminar naisõpetajate ettevalmistamiseks.
Kõrgemate algkoolide õpetajate ettevalmistamiseks avati Tartus 1914. a õpetajate instituut. Gümnaasiumide-kreiskoolide õpetajaid valmistati ette Tartu ülikooli juures töötanud pedagoogilis-filosoofilises seminaris.
Keskkooliõpetajate ettevalmistamiseks töötasid Tartus aastatel 1861—1867 ja 1911—1915 pedagoogilised kursused (vt *aastased keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused Tartu ülikooli juures).
Eesti Vabariigi perioodil (1918—1940) avati lisaks Rakvere ja Tartu õpetajate seminarile veel kolm õpetajate seminari. 1923. a võeti vastu õpetajate seminaride seadus, mis määras kindlaks õppetöö korralduse kõigis seminarides.
1925. a hakati õpetajate seminare sulgema, nende asemele asutati Tallinna ja Tartu pedagoogium. (vt *Tartu pedagoogium). 1937. a Tallinna ja Tartu seminari tegevus taastati. Keskkoolide ja gümnaasiumide õpetajaid valmistati ette Tartu ülikoolis.
1940. a viidi õpetajate seminarid Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi alluvusse. 1947. a reorganiseeriti nad õpetajate instituutideks või pedagoogikakoolideks (vt *pedagoogikaharidus 1918—).