Fondiloend

1.1.3.7. Maakomiteed

Landkommitee

Земельные комитеты

Ajalugu

Ajutise Valitsuse ajal maareformi ettevalmistamiseks loodud asutused.

Vene Ajutine Valitsus jättis maaküsimuse lahendamise kokkukutsutava Asutava Kogu hooleks. Maareformi ettevalmistamiseks asutas Ajutine Valitsus Põllumajandusministeeriumi haldusalas Pea-maakomitee (главный земельный комитет). Asutati kubermangu- ja maakonnakomiteed, kellele tehti ülesandeks vajalike andmete kogumine, riigimaade valitsemise küsimuse ning vaidluste ja arusaamatuste lahendamine. Kohaliku elanikkonna või maakonnakomitee initsiatiivil võis asutada valla maakomitee, mille kompetentsi määras maakonnakomitee. Vallakomiteed pidid koosnema viiest liikmest ja kolmest asendusliikmest, kes valitakse vallakoosolekul. Teravate maaküsimuste või vaidluste lahendamiseks võidi moodustada ajutisi maakomiteesid, mis koosnenuks viiest vallakoosoleku poolt õigusvõimeliste kodanike seast ilma igasuguste piiranguteta valitud liikmest. Soovitati valida ka eestseisja ja esindaja maakonna maakomiteesse. Komiteed tegutsesid võimu üleminekuni enamlastele või Saksa okupatsioonini 1918. a algul.

Seadused

Ajutise Valitsuse määrused maakomiteede moodustamise kohta. EAA 4670-1-1.
Eestimaa kubermangukomissari abi kiri maakondadele 09.05.1917. EAA 3312-1-109.