Fondiloend

5.5.4. Rahukogud

Friedensrichterplenum

Съезд мировых судей

Ajalugu

Teise astme kohtus, mis arutas edasikaebusi rahukohtunike otsuste peale.

Rahukohtunike kogud moodustati Balti kubermangude justiitsreformi käigus 09.07.1889 vastavalt Venemaa 1864. a kohtureformi seadusele. Eestis tegutsesid Tallinn-Haapsalu (asukoht Tallinn), Rakvere-Paide (Rakvere), Pärnu-Viljandi (Viljandi), Tartu-Võru (Tartu) ja Saaremaa rahukogud. Osaliselt hõlmas Eesti alasid Valga-Võnnu Rahukohtu kohturingkond. Põhiülesanne oli rahukohtunike otsustele esitatud apellatsioonikaebuste ja rahukogu otsustele esitatud kassatsioonikaebuste läbivaatamine. Kõrgem järelevalve rahukogude üle kuulus Senati kassatsioonidepartemangudele ja justiitsministrile.
Jätkasid tööd Eesti Ajutise Valitsuse 18.11.1918. a määruse alusel Eesti Vabariigis rahukogudena kuni 1935. a, siis nimetati ümber ringkonnakohtuteks.

Materjal

Sarjad on säilinud katkendlikult. Kõikidest fondidest on materjali makuleeritud, alles on jäetud iseloomulikumad näited.
Senati ukaasid; Justiitsministeeriumi, rahukogude ringkirjad; kirjavahetus Justiitsministeeriumi, Peterburi Kohtupalati, Liivimaa kuberneri, Riia konsistooriumi, kohalike kohtuorganite jt-ga; aruanded tsiviil- ja kriminaalasjade liikumise, arestimajade ja kinnipeetavate kohta; kirjavahetus maa- ja kinnisvaratehingute kohta (Tartu, Tartu maakond, Viru maakond); protokollid revisjonide kohta; protokollid ja kirjavahetus vallakohtutega (P–V); palvekirjad rahukogu teenistusse võtmiseks, isikutoimikud; registratuurraamatud, tsiviil- ja kriminaalasjade ning müügitehingute tähestikulised registrid
Toimikud tsiviilasjade — renditasude, töötasude, võlgade, kahjutasude, alimentide väljanõudmise kohta; pärilusvõlgade väljamaksmise ja pärlilusõiguse kohta; vanematele elatise maksmise, sündide seaduslikkuse, abieluasjade kohta; eluasemelt väljatõstmiste kohta jne; kriminaalasjade — avaliku korra rikkumise; ehitus-, töö-, sanitaar-, tuleohutuse- jm eeskirjade rikkumise; metsarüüstamise, koduloomade jm vara varguse; isikuvastaste kuritegude kohta jne.

Seonduv aines

Eesti Vabariigi rahukogude materjalid on Tallinnas Riigiarhiivis.
Rahukogude juures tegutsesid kinnistusametid.

Seadused

ПСЗ II nr 41473, 41475–14178 (1864); ПСЗ III nr 6188 (09.07.1889).
RT nr 2, 1918, (01.02.1935).