Fondiloend

8.2.1. Keskasutused

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Konsistoorium - EAA.1187
Estländisches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Эстляндская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1591-1947
Säilikute arv: 6986

Eestimaa konsistooriumi ülemapellatsioonikohus - EAA.1189
Estländische Konsistorial Oberappellationsgericht
Эстляндский консисториальный высший апелляционный суд
Säilikute piirdaatumid: 1734-1798
Säilikute arv: 22

Eestimaa ülemsuperintendent - EAA.1188
Estländischer General-Superintendent
Эстляндский генерал-суперинтендент
Säilikute piirdaatumid: 1834-1919
Säilikute arv: 110

Evangeeliumi Luteriusu Üldkonsistoorium Peterburis - EAA.1186
Evangelisch-Luterisches Generalkonsistorium in St Petersburg
Евангелическо-лютеранская Генеральная Консистория в Петербурге
Säilikute piirdaatumid: 1871-1917
Säilikute arv: 1742

Liivimaa Evangeeliumi Luteriusu Konsistoorium - EAA.5273
Livländisches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Лифляндская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1715-1911
Säilikute arv: 107

Pärnu alamkonsistoorium - EAA.5085
Pernauer Niederkonsistorium
Перновская нидерконсистория
Säilikute piirdaatumid: 1634-1895
Säilikute arv: 30

Saaremaa konsistoorium - EAA.1192
Öselsches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Эзельская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1639-1938
Säilikute arv: 1587

Tartu alamkonsistoorium - EAA.3765
Dorpater Niederkonsistorium
Дерптская нидерконсистория
Säilikute piirdaatumid: 1731-1886
Säilikute arv: 393