Fondiloend

6.1.1.2. Koolikomisjon

Tartu Keiserliku Ülikooli koolikomisjon - EAA.403
Schulkommission der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
Школьная комиссия императорского Дерптского Университета
Tartu Ülikooli koolikomisjon
Säilikute piirdaatumid: 1803-1846
Säilikute arv: 162