Fondiloend

1.9.1. Ehitusasutused

Abja Rajooni TSN TK Ehituse- ja Arhitektuuri osakond - EAA.M-840
Säilikute piirdaatumid: 1954-1962
Säilikute arv: 5

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Ehitus-remontkontor - EAA.M-313
Säilikute piirdaatumid: 1959-1960
Säilikute arv: 21

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-321
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 25

Eestimaa kubermanguvalitsuse ehitus- ja teedekomisjon - EAA.33
Estländische Gouvernements-Bau- und Wegekommission
Эстляндская губернская строительная и дорожная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1810-1917
Säilikute arv: 7600

Elva Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.T-1094
Säilikute piirdaatumid: 1949-1991
Säilikute arv: 1630

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-763
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 80

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-513
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 26

Kolhooside Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 (Tartus) - EAA.T-645
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 21

Liivimaa kubermanguvalitsuse ehitusosakond - EAA.298
Bauabteilung der Livländischen Gouvernementsverwaltung
Строительное отделение Лифляндского губернского правления
Liivimaa kubermangu ehituskomisjon 1833-1849, Liivimaa Kubermangu ehitus- ja Teedekomisjon 1849-1861
Säilikute piirdaatumid: 1785-1918
Säilikute arv: 842

Maaehitustrust - EAA.T-1099
Säilikute piirdaatumid: 1977-1990
Säilikute arv: 803

Pihkva-Riia kivitee ehitamise komisjon - EAA.565
Комитет для построения Псковско-Рижского шоссе
Säilikute piirdaatumid: 1846-1868
Säilikute arv: 472

Pärnu Linnavalitsuse Arhitektuuribüroo - EAA.P-982
Säilikute piirdaatumid: 1945-1992
Säilikute arv: 212

Pärnumaa Hooneregister - EAA.P-1184
Säilikute piirdaatumid: 1945-2003
Säilikute arv: 14483

Riiklik Hooneregister - EAA.5365
Säilikute piirdaatumid: 1990-2003
Säilikute arv: 21

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-647
Säilikute piirdaatumid: 1951-1959
Säilikute arv: 31

Tallinna Oleviste kiriku taastamise ehituskomitee - EAA.256
Ревельский строительный комитет по воccтaновлению церкви св. Олая
Säilikute piirdaatumid: 1828-1841
Säilikute arv: 32

Tartu Ehitus-Montaažkontor - EAA.T-644
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 37

Tartu Linnavalitsuse Ehitusamet - EAA.T-998
Säilikute piirdaatumid: 1958-1993
Säilikute arv: 333

Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise osakond - EAA.T-949
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 670

Tartu Montaaživalitsus - EAA.T-1097
Säilikute piirdaatumid: 1967-1979
Säilikute arv: 152

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise Osakond - EAA.T-696
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 22

Tartumaa Hooneregister - EAA.T-1168
Säilikute piirdaatumid: 1945-2003
Säilikute arv: 26369

Teedeehituse Rajoon nr 1 - EAA.T-1022
Säilikute piirdaatumid: 1954-1956
Säilikute arv: 17

Viljandi Maavalitsuse Projekteerimise Büroo - EAA.M-875
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 7

Viljandi Peaarhitekti Büroo - EAA.M-839
Viljandi Rajooni TSN TK Ehituse ja Arhitektuuri Osakond
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 888

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehitamise osakond - EAA.M-809
Säilikute piirdaatumid: 1950-1961
Säilikute arv: 81

Viljandimaa Hooneregistri Talitus - EAA.M-909
Säilikute piirdaatumid: 1891-2003
Säilikute arv: 17369

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Kolhooside Ehituse osakond - EAA.M-766
Säilikute piirdaatumid: 1949-1950
Säilikute arv: 6