Fondiloend

Tartu politseivalitsus - EAA.1880
Dorpater Polizeiverwaltung
Дерптская Управа Благочиния

Materjal

Kubermanguvalitsuse patendid, ringkirjad, korraldused, mitmesugused ettekirjutused, reskriptid ning kirjavahetus erinevate asutustega; nimekirjad (politsei järelevalve alla kuuluvad isikud, tagaotsitavad jne); protokollid.
Toimikud ja kirjavahetus passide, sõjaväelaste (peamiselt reservis olevate alamväelaste), postiteenistuse, Tartu Ülikooli ning üliõpilaste, kirikute, Tartu kroonumagasini, varguste jt väiksemate kuritegude, kaubanduse korralduse, erinevate tsiviilnõuete, arestantide ja vanglate, liiderdajate kohta.
Juurdlustoimikud jm uurimismaterjalid kriminaalasjus, kassatsiooniasjad, ametnike teenistustoimikud.
Missiivid, lauaregistrid, raamatupidamisraamatud, arhiiviregister.