Fondiloend

Tallinna politseivalitsus - EAA.1878
Revalsche Polizeiverwaltung
Ревельская Управа Благочиния

Materjal

Senati ukaasid, publikaadid, revisjonilehed (hingeloendid), 1816. a Eestimaa talurahvaseadused, kirjavahetus, missiivid, säilitatavate passide loendid, passid, ñurnaalid, tähestikulised registrid, lauaregistrid, nööriraamatud, aktid (tänavate korrashoiu, vabrikute, ehituste, teatrite jm kohta), kirjavahetuse kontseptid, eeskiri kantonistide kohta, välismaalaste nimekirjad, toimikud tsiviilhagide ja kriminaalasjade kohta.