Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna politseivalitsus - EAA.1878
Revalsche Polizeiverwaltung
Ревельская Управа Благочиния

Materjal

Senati ukaasid, publikaadid, revisjonilehed (hingeloendid), 1816. a Eestimaa talurahvaseadused, kirjavahetus, missiivid, säilitatavate passide loendid, passid, ñurnaalid, tähestikulised registrid, lauaregistrid, nööriraamatud, aktid (tänavate korrashoiu, vabrikute, ehituste, teatrite jm kohta), kirjavahetuse kontseptid, eeskiri kantonistide kohta, välismaalaste nimekirjad, toimikud tsiviilhagide ja kriminaalasjade kohta.