Fondiloend

Looderaudtee sandarmivalitsuse Tallinna osakonna Risti jaama allohvitser - EAA.4749
Unteroffizier der Gendarmerie-Verwaltung der Nord-West Bahnen auf Bahnhof Kreuz
Унтерофицер станции Ристи Ревельского отделения жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог

Materjal

Risti jaama piirkonnas elavate eraisikute, teenistujate, tööliste ja relvaluba omavate isikute nimekirjad; protokollide, sissetulnud ja väljaläinud dokumentide registrid