Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu sandarmivalitsus - EAA.3740
Gendarmerieverwaltung des Estländischen Gouvernements
Эстляндское губернское жандармское управление

Materjal

Relvade sisseveo järelevalve toimik 1906; süüdistus Virumaa talupoja A. Kuljuse vastu talupoegade streikima ja makse mitte maksma kutsumise pärast 1907; pastor Prunsi uurimisasjaga seotud isikute nimekirjad, isikuandmed ja protokollid 1915