Fondiloend

Pärnu maakonna maakomitee - EAA.4689
Pernausches Kreis-Landkomitee
Перновский Уездный Земельный Комитет

Materjal

Põllumajandusministeeriumi, kubermangu maakomitee eeskirjad ja ringkirjad. Protokollid ja kirjavahetus riigivarade valitsuse, kubermangu maakomitee, vallavalitsuste, valdade maakomiteede jt-ga valdade maakomiteede moodustamise, maade jagamise ja talude müügi, kroonumõisatest küttepuude varumise jt küsimustes.