Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vanamõisa mõis - EAA.1328
Gut Altenhof
Имение Альтенгоф

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Haljala kihelkonnas.
Varasem nimi: Kattisab.
Karjamõisad: Aru, Vanaküla.
Vanamõisa mõis eraldati Karulast umbes 1660. a. 1672. a pantis Christoph Friedrich von Tiesenhausen mõisa Gustaff Erich von Delwigile ja 1693. a Haljala pastorile Joachim Baleckele (Balcke).
1716. a kuulus Christoph Friedrich von Tiesenhausenile ja pärast tema surma oli mõis pastor Balecke pärijate valduses. 1765. a päris Karula ja Vanamõisa mõisa Gotthard Wilhelm von Uexküll. 1770. a müüs ta mõisa Karl Wilhelm Löschern von Hertzfeldtile. Samal aastal müüs viimase lesk mõisa Woldemar von Uexküllile. 1787. a pantis W. von Uexküll Vanamõisa mõisa 70. aastaks Woldemar von Lantinghausenile. 1804. a loovutas viimane pandi Ludwig Karl von Brevernile, kes 1812. a sai Vanamõisa pärusomanikuks. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Ludwig Gregor Johann (Hans) von Brevern. 1863. a liideti Vanamõisaga sellega piirnev Võle mõis.
Tänapäeval on mõisa peahoone eravalduses.

Materjal

Mõisatööliste töölepingud (1838–1912); talude rendilepingud (1843–1870); Veltsi mõisa majandamist ja kaardistamist puudutavad lepingud (1848–1921); võlakirjad ja ostu-müügilepingud (1845–1883); toimikud ja arveraamatud Vanamõisa, Annikvere, Karula ja Võle mõisa majanduse ja talupoegade kohta (1801–1918); arstiretseptid (1854–1862); kirjavahetus tervishoiu küsimustes (1861–1918); mõisavalitseja Otto Reindorfi kirjad sugulastelt ja tuttavatelt perekondlikes ja majandusküsimustes ning tema sünni ja töötõend (1910–1918).
Linakuivatushoone plaanid ja mõisa aia projekt (1847–1856); mõisa ja talumaade kaardi fragment (1880).

Seonduv aines

EAA 1428 — *Perekond Brevern, 150 s, 1613–1930.
EAA.854-2-2321. Restitutionsakten. Wierland. Band III, 1720.
EAA 854-5-673. Akte betreffend das Gut Altenhof, 1893–1913.
EAA 854-7-74. Instrument der Gebrüder von Uexküll betreffend das Eigentumsrecht des Leutnants Woldemar von Lantinghausen auf das Gut Altenhof oder Kattisab im Wesenbergschen Kreise und die Werwandlung des Arrendekontrakts in einen Kaufkontrakt, 1802.
EAA 858-2-92. Hackenrichter Adjutant Gottlieb Balecke, Pfandhalter von Altenhof, Beklagter und Appellant wider den Urteil des Wier-Jerwschen Manngerichts von 15.07.1731 contra verwitweter Frau Kapitänin Budberg, geb. Helena von Tiesenhausen zu Carrol und Appellatin betreffend einen zwischen Carrol und Altenhof streitigen Heuschlag, 1732.
EAA 858-2-3690r. Die Erben der Witwe des verstorbenen Praepositi Salomon Heinrich Vestring, verstorbene Frau Anna Sophia Balcke contra Frau Anna Catharina Flügge, Witwe des verstorbenen Adjunkts Gottlieb Johann Balcke betreffend Annullierung des Testaments des verstorbenen Adjunkten Gottlieb Johann Balcke, 1757.
EAA 858-2-4267. Creditores convocati contra Besitzer der Güter Altenhof und Carrol betreffend Befriedigung ihrer Forderungen gelegentlich des wegen Verkaufs des Gutes Altenhof durch den bisherigen Besitzer, Leutnant Gotthard Wilhelm von Uexküll erfolgten Convocations-Proclams, 1770.
EAA 862-1-669. Akte in Sachen der verwitweten Kapitänin von Budberg geb. H. v. Tiesenhausen wider G. J. Balecke wegen Grenzregulierung zwischen den Gütern Karrol und Altenhof, 1731−1733.
EAA 2486-1-1439. Vanamõisa mõisa laenutoimik, 1815−1931.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 25.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 169–170.
Virumaa mõisad, lk 132–133.
Wistinghausen, lk 72.