Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sagadi mõis - EAA.1324
Gut Saggad
Имение Саггад

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Haljala kihelkonnas.
Karjamõisad: Oandu, Paduri.
Fideikomiss.
Vanimad teated mõisa kohta pärinevad 15. saj teisest poolest. 1469. a pärandas Helmold Risbith Sagadi mõisa ja küla oma vennale Ottole. 1517. a müüs Hans Risbith mõisa Marcus von dem Bergele, kelle perekonna valduses oli mõis kuni 17. saj alguseni. Pärast Jürgen von dem Berge surma u 1610. a paiku päris mõisa tema tütar Anna MacDougall. 1684. a müüdi mõis Gideon von Fockile. Tema noorim poeg Paul Alexander Eduard von Fock pani Sagadis 1881. aastal aluse Focki perekondlikule fideikomissile, mille päris pärast tema surma ta venna, Alexander Ferdinand von Focki liin. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Axel Gideon Ernst Otto von Fock. Mõisasüda oli Focki perekonna valduses ka Eesti Vabariigi ajal.
1929–1974 töötas Sagadi mõisa peahoones kool. Praegu kuulub peahoone RMK-le.

Materjal

Mõisa dokumendid: Sagadi mõisa- ja talumaade kirjeldused ning vakuraamatud (1753–1888); metsakasutamise dokumendid (1751–1886); hingerevisjonid ja ümberkirjutuslehed (1826–1892); nimekirjad ja majandusaruanded (1753–1933) ning majandusraamatud (1740–1931); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1670–1930); kirjavahetus ja toimikud (1839–1900), sh Eduard von Focki kirjavahetus kohtu- ja ametiasutustega erinevates küsimustes; toimik Sagadi mõisa hoonete kohta koos nende plaanidega; toimik taluhoonete ehitamise kohta; toimikud ja kirjavahetus seoses Sagadi mõisa rentimisega parun Ludwig von Uexküll-Güldenbandile.
Perekond Focki materjalid: G. von Focki kirjavahetus sugulaste jt-ga erinevatel teemadel (1691–1709); ärakirjad Johann Ernst von Focki kirjavahetusest sugulaste ja sõpradega ning ärakiri prantsuse-saksa sõnaraamatust (1727); Gideon Ernst von Focki prantsuse keele harjutused, reisipass, Göttingeni ülikoolis õppimist puudutavad materjalid ja diplom (1768–1773); perekond Focki kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega (1833–1923); Paul von Focki diplom (1874); Ferdinand Axel von Focki leeritunnistus (1885); Sagadi kirjakogu ja väljavõtteid 15.–16. sajandi ürikutest (1939).
Kaupmees Carl Nicolaus Hetlingi arveraamat Johann Ernst von Focki tehingute kohta (1760–1770); perekond Focki obligatsioonid ja võlakirjad (1773–1812); maanõunik Gideon Ernst von Focki pärandijagamisleping (1828?); toimik Tallinnas Toompeal asunud maja kindlustamise ja parandustööde kohta ning maja plaanid (1840–1841); maanõunik E. von Focki testament (1827–1882); Sagadi raamatukogu raamatute loend (1879?).
Paul Alexander Eduard von Fock: Eestimaa maarevisjonide raamatud (18. saj – 1840); adrakohtuniku ja nekrutite võtmise instruktsioonid; aadliprivileegide tähestikuline register; Eestimaa talurahvaseaduse mustand ja toimik selle kohta (1815–1836); toimik maaomandit puudutavais küsimustes (1816–1857); meremajandust ja makse puudutavad dokumendid (1822–1873); rüütlikassa dokumendid (1825–1830); Emmaste mõisa sekvestreerimise toimik (1825–1829); keiser Nikolai I külastusega seotud kulude arvestus (1830–1831); toimikud riigile viina müümise kohta (1827–1841); viinapõletamise õpetus (1837); andmed Eestimaa mõisate, eeskätt nende suuruse kohta (1839); toimik Eestimaa uue maarevisjonide raamatu koostamise kohta (1830–1840); kirjavahetus Anne mõisa rentimise asjus (1843–1844); toimik Tallinna Toomkiriku kohta (1841–1867), toomkiriku seegi ehitus- ja remondikulude eelarved ning hoonete plaanid (1847); Balti kubermangude nekrutite liisuvõtmise korra reglement (1854); materjale Eestimaa ülemmaakohtu töö kohta, sh ärakirjad kinnistusprotokollidest ja andmed ülemmaakohtu arhiivi kohta (1846–1883); Eestimaa maanõunike, maa- ja adrakohtunike nimekirjad (1855–1860); kirjavahetus *Eestimaa rüütelkonnale kuulunud Nabala mõisa valitsemise asjus (1858); nekrutite värbamise reglement (1861); *Eestimaa rüütelkonna tööd puudutav kirjavahetus (1861–1880); kohtureformi materjalid (1819–1826); *Eestimaa kubermanguvalitsuse patendid (1770–1907); raudtee ehituseks võõrandatud maid käsitlevad materjalid (1872); andmed Sagadi külakooli õpilaste ja olukorra kohta (1874–1883); *Eestimaa ülemmaakohtu lauajuhendite ärakirjad (1879–1884).
Eduard von Focki kirjavahetus era- ja ametiasjus, väljaläinud kirjade register (1831–1882).
Genealoogilised märkmed valitsejasuguvõsade kohta (18. saj); eri pärandiasjadesse puutuvad materjalid (1786–1850?); krahv Alexander von Igelströmi nekroloog (1850); loengukonspektid ja matemaatika kladed (18. saj); Saksamaa-reisi märkmik (1772); päevik (1771–1775); loomade ravi retseptid (1792); Vene ja Tallinna kaalu- ja mõõtühikute võrdlemise tabelid (1840); Ferdinando Carulli teoste noodid kitarrile (1850?); alkoholomeetrite kasutusjuhendid (1859–1862); Eduard von Focki käsikirjakogu register (1880); kirikuloo käsikiri (1880); väljavõtted ajalehtedest (1854–1893); noorusaja mälestused (19. saj); toimik vakuraamatute koostamise kohta koos Tapa ja Kavastu mõisa vakuraamatutega (1804–1805); mesilaste haiguse kirjeldus ja toiduretseptid (1926).
Sagadi mõisa maade kaardid ning mõisa härrastemaja ja talli plaanid (1835–1894); Oandu karjamõisa kaardid (1870–1882); Venemaa ja Euroopa kaardid (1803–1807).

Seonduv aines

EAM 41 — Sagadi mõisa kirjakogu, 429 s, 1464–1948.
EAA 854-5-684. Akte betreffend das Gut Saggad, 1886–1916.
EAA 858-2-2162. Daniel Michelson Arrendator und Bevolmächtigter des Besitzes von Saggad Jacob Mak-Duwal contra Oberst Reinhold Wrangel zu Annigfer betreffend Restitutio in integrum im Grenzstreit zwischen Saggad und Annigfer, 1649.
EAA 858-2-2218. Jacob Mack Duwal zu Saggad contra Caspar Stackelberg Pfandhalter von Taibel betreffend Nichteinhaltung eines besprochenen Pfandkontrakts über das Gut Saggad, 1657.
EAA 2486-1-1449. Sagadi mõisa laenutoimik, 1819–1932.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Ants Hein. Sagadi mõis. Tallinn: Hattorpe, 2011.
Hueck, lk 131.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 136–140.
Virumaa mõisad, lk 112–113.
Wistinghausen, lk 78.