Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riguldi mõis - EAA.1337
Gut Rickholtz
Имение Рикгольц

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Noarootsi kihelkonnas.
Kõrvalmõisad: Nõmmküla, Sutlepa.
Karjamõis: Kresvi (Greswi).
Mõisa rajas 1620. a paiku Robert Woldeck. 1627. a läks mõis Jacob De la Gardie valdusse. 1670. a omandas mõisa Gustav Christian von der Pahlen. 1704. a müüs tema poeg mõisa Fromhold Johann von Taubele. 1851. a loovutuslepingu alusel läksid Riguldi, Nõmmküla, Leediküla ja Sutlepa mõis Robert Woldemar von Taube valdusse. Pärast tema abikaasa Julie von Rammi surma päris mõisa nende poeg Gustav von Taube, kelle üks pärijaist, tütar Helene, oli abielus Atla mõisa omaniku Alexander von Barlöweniga. Riguldi mõisa viimased omanikud enne riigistamist olid Pauline Gabriele von Taube, Helene (Nelly) Pauline Julia von Barlöwen (snd Taube) ja Arvid Berend Gustav Etienne von Taube. Jäänukmõis kuulus Taubedele 1939. a-ni.
Mõisa peahoone on säilinud. Alates 1967. a-st kuulub mõis Tallinna 1. eriinternaatkoolile. Osa kõrvalhooneid on tagastatud Taube perekonnale.

Materjal

Gustav Christian von Taube volitus oma pärustalupoja Peteri ülekuulamiseks Pärnu maakohtus (18. saj keskpaik); A. Vorhaueri kiri parun Taubele teener Fritzu karistamise asjus (19. saj keskpaik); mõisamaade ja piiride kaardid (1858–1898); Sutlepa ja Nõmmküla küla kaardid (1862–1889); Riguldi mõisa- ja talumaade kirjeldused ja hindamislehed (1867); Atla mõisa mõisamaade kirjeldused (1850); metsatööde plaanid (1898–1918); kassa- ja töötasude raamatud (1886–1924); aidaraamatud (1847–1919).

Seonduv aines

EAM 242 — Riguldi Taube perekond, 11 s, 1685–1810.
EAA 854-2-2323. Restitutionsakten. Wieck. Band V, 1720.
EAA 858-2-2429. Major und Mannrichter Baron Gustav Christian von der Pahlen contra Rittmeister Erwe Hermann Zoege als gewesenen Besitzer der Güter Mettapäh und Rickholtz betreffend Auslieferung aller Revenüen dieser Güter, da dieselben den Kindern erster Ehe des Klägers zukämen, 1690.
EAA 2486-1-1399. Riguldi mõisa laenutoimik, 1805–1919.
ERA 1550-1-148, 149. Riguldi mõisa likvideerimise toimikud, 1920–1926.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Läänemaa mõisad, lk 184–185.
Läänemaa mõisad ja mõisnikud, lk 98–100.