Fondiloend

Leonhard Peebo, elektrotehnik - EAA.5285
Леонгард Пеэбо

Ajalugu

Elektrotehnik (18.06.1903 Tartumaa Palupera vald – 1977). A: Elfriede Leito.
Lõpetas 1927. a *Tartu tehnikagümnaasiumi ja 1940. a Tartu tehnikumi elektrotehnika osakonna. 1928–1941 töötas *Tartu linna elektrijaamas, 1941–1946 Tartu linna elektrivõrgus, 1946–1950 elektrimüügi Tartu osakonnas, 1950–1951 elektrimüügi Ulila osakonnas.

Materjal

Materjalid andis 1993. a arhiivi Leonhard Peebo tütar raamatugraafik Ede Peebo.
Leonhard Peebo ja tema sugulaste materjalid: Tallinna Preobraženski katedraali preestri poolt vannutatud isikute vandetekstid (1876–1877); Tartu koolide inspektori ringkirja tõlge vene keele kursuste korraldamise kohta, palvekirja tõlge konsistooriumile usu küsimuses ning aruanne tuvastamata kooli ja selle õpilaste kohta (1889); Peedupiitre talu vallamaksu raamat (1892–1899), Peedupiitre talust pärit Amalie Plankeni päevik (16.07.1893–18.05.1920, EAA 5285-1-5); Ado-Andu talu osturaha maksmise kviitung ja lepingud rentnikuga (1877–1901); kiri Valguta vallavalitsusele kirikumaksude kohta ja kirikukassa kviitung vilja vastuvõtmise kohta (1895); grupifoto kirikuõpetajaga (1920), sõjaväelaste grupifotod (1928), Leonhard Peebo? ja tundmatu naise fotod (1928); Leonhard Peebo teenistuskiri, kaadri arvestusleht, gümnaasiumi lõputunnistuse ärakiri ja elulookirjeldus (1928–1951); postkaardid Albert Peebole ja Tartu vaadetega ümbrik (1940); Anna Haava õnnitluskaart Ede Peebole tema 13. sünnipäeval (1947); trükised ja katkendid trükistest.

Seonduv aines

EAA 3842 — *Tartu linna elektrijaam, 1523 s, 1909–1944.