Fondiloend

Jüri Vilms, poliitik ja õigusteadlane - EAA.2162
Юрий Вильмс

Ajalugu

Advokaat ja poliitik (01/13.03.1889 Viljandimaa Kabala vald – 02.05.1918, teistel andmetel 13.04.1918 Soome). A: Marie Oberst.
Õppis 1898–1901 Pilistvere kihelkonnakoolis ja 1901–1906 Pärnu keiser Aleksander I gümnaasiumis (vt *Pärnu I gümnaasium), mille lõpetas 1907. a eksternina; 1907–1911 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas.
Pärast ülikooli lõpetamist töötas Tallinnas advokaadina, kuid pärast Veebruarirevolutsiooni pühendus poliitilisele tegevusele. Osales Eesti rahvusväeosade organiseerimisel, algatas Eesti Radikaal-Sotsialistliku Partei asutamise (hilisem Eesti Tööerakond). Kuulus Eestimaa Päästekomiteesse, mis valmistas ette Eesti iseseisvuse; oli 24.02.1918 moodustatud Eesti Ajutises Valitsuses peaministri abi ja kohtuminister. Saksa okupatsiooni alguses lahkus Vilms Soome, saades kaasa volitused rahvusvahelise toetuse otsimiseks iseseisvunud Eesti Vabariigile. Hukkus Soomes segastel asjaoludel. 1920. a toodi Vilmsi põrm Eestisse ning sängitati mulda.
*ÜS Ühendus liige, *Eestimaa Rahvahariduse Seltsi esimees, Estonia Seltsi eestseisuse liige, Tallinna Eesti Haritlaste Klubi üks asutaja ja veel paljude ühiskondlike asutuste juhatuse liige.

Materjal

Peterburi sõjaringkonnakohtu süüdistusakt Pärnu sotsiaaldemokraatliku rahvakomitee liikmete N. Vanatoa, S. Villemsoni jt osavõtu kohta revolutsioonilisest liikumisest 1905. a.
Klientide kohtuasjade toimikud (1916–1917).

Seonduv aines

EAA 402-1-4666. Jüri Vilmsi isiklik toimik, 1907–1911.
EAA 2111-1-12998. Eesti kohtu- ja poliitikategelane Vilms, Jüri (foto, elulookirjeldus, artikkel), 1939.
ERA 31-1-1638. Eesti Helsingi saadiku ettekanne, kirjavahetus välisministriga, valitsuse otsus ning uurimiskomisjoni ettekanne Jüri Vilmsi kadumisloo selgitamise kohta, 1920.
ERA 31-1-1887. Asutava Kogu tööerakonna rühma ettepanek välismaal kaduma läinud Jüri Vilmsi otsimisel abi osutamiseks, 1920.
ERA 31-5-1242. Jüri Vilmsi teenistuskiri, 24.02.1918–12.11.1918.
ERA 957-6-76. Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Soomes ja asutustega Jüri Vilmsi ja tema kaaslaste otsimiseks määratud krediidi ja aruannete kohta, 1920–1921.
ERA 957-11-249. Jüri Vilmsi ja tema kaaslaste kadumise uurimiskomisjoni esimehe teada-anded ja rahalised aruanded, 1920–1921.
ERA 957-11-253. Informatsioon ja kirjavahetus Eesti saatkonnaga Soomes Jüri Vilmsi ja tema kaaslaste kadumise uurimise kohta, komisjoni aruanne, 1920–1921.
ERA 957-11-493. Kirjavahetus Eesti esindusega Soomes, Soome kohaliku esinduse ja teiste asutustega Jüri Vilmsi surma uurimise kohta, 1920–1922.
ERA 957-12-477. Kirjavahetus kohaliku Soome esinduse ja Eesti ministeeriumidega Jüri Vilmsi tapmise kohta teadete hankimise, tollimaksu kustutamise jt teistes küsimustes, 1923–1924.
ERA 1582-1-54. Kirjavahetus välisministeeriumiga Soomes mahalastud Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse esimehe ja kohtuministri Jüri Vilmsi ning ta kaaslaste saatuse uurimise küsimuses, 1920.

Kirjandus

Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn 1997, lk 130–131.
Jüri Vilms mälestustes. Koostaja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 1998.
Seppo Zetterberg. Jüri Vilmsi surm: Eesti asepeaministri hukkamine Helsingis 13. aprillil 1918. Tallinn: Tänapäev, 2004.
August Tammann. Jüri Vilms: elulugu ja tegevus. Tallinn: A. Org, [1923].