Fondiloend

Helene ja Oskar Vares, arhiivitöötajad - EAA.5244
Хелене и Оскар Варес

Ajalugu

Arhiivitöötajad.
Oskar Vares (08.07.1904 Viljandimaa Vana-Võidu vald – 22.02.1972 Tartu).
Õppis 1920–1924 Viljandimaa poeglastegümnaasiumis, 1924–1936 Tartu ülikoolis filosoofiat ja 1936–1939 õigusteadust.
1928–1932 töötas Tallinna Linnaarhiivis, 1932–1969 erinevatel ametikohtadel Eesti Riigi Keskarhiivis (vt *Eesti Riigi Keskarhiiv, *ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv), neist 1950–1969 direktori asetäitjana teadusalal.
Abikaasa Helene Vares (snd Treial, 11.07.1903 Põltsamaa – 06.07.1977 Tartu).
Lõpetas 1923. a *Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumi, 1923–1924 õppis Tartu ülikoolis meditsiini, 1924–1926 filosoofiat, 1926–1932 õigusteadust. 1924–1926 töötas ajutise tööjõuna *Eesti Riigi Keskarhiivis (Ajalooarhiivis), 1926–1929 Eesti Kirjanduse Seltsi kultuuriloolise arhiivi korrastajana, 1929–1941 arhiiviametniku, arhivaari ja vanemarhivaarina *Eesti Riigi Keskarhiivis. 1942. a-st Tartu ülikooli teenistuses.

Materjal

Helene ja Oskar Varese haridust tõendavad ja ametialased tunnistused (1923–1977); H. Varese kirjavahetus perekonnaloo uurimise jm küsimustes (1936–1968); kirjavahetus Voldemar Pansoga (1970–1971); tööalased märkmed (1930–1941) ja päevik arhiivimaterjalide uurimise kohta (1959); O. Varese biograafilised dokumendid (1936–1969); Mihkel Aitsami, Leo Tiigi ja G. Jenši kirjad O. Varesele (1947–1969); O. Varese märkmikud (1946–1969) ja ametialane kirjavahetus (1950–1969); toimik eesti arhiivimaterjalide Riiast evakueerimise kohta (1946); O. Varesele saadetud kirjad ja õnnitluskaardid (1954–1963); aukirjad (1955–1969); ürituste kutsed (1930, 1967–1968); tuttavate aadressid (1950–1972); nekroloogid (1972); riigilaenu obligatsioonide nimekirjad (1948–1956) ja loteriipiletid (1962); O. Varese ärakirjad isamaalistest ja vaimulikest lauludest ning Jaan Lattiku loomingust (1962–1972); matuse laululehed, O. Varesele pühendatud matusekõne tekst, surmatunnistus, H. Varesele saadetud telegrammid ja kirjad O. Varese surma puhul (1972). Riigi Keskarhiivi ametnikkude ja teenijate ühingu põhikiri ja kodukord (1930–1937).
H. ja O. Varese väljakirjutused raamatutest ja dokumentidest, artiklite käsikirjad, metoodilised materjalid, konspektid; kogutud materjalid erinevatel teemadel: ürikud, väljavõtted dokumentidest, dokumendikoopiad, trükised jne; I Eesti arhivaaride päeva protokoll (15/16.10.1938), magister Rudolf Kenkmaa ja Evald Blumfeldti poolt I Eesti arhivaaride päeval peetud ettekannete käsikirjad.
Fondide ajaloolised õiendid: Riia kindralkuberneri kantselei (1950–1965), vabrikuinspektorid (1950–1965), Tallinna paberivabrik (1951), Tartu suurgild (1954), Eestimaa kindralkuberner (1955–1960), Balti kindralkuberneri talurahvaasjade osakond (1956), Eestimaa kubermanguvalitsus, Eestimaa kuberneri kantselei, Liivi-, Eesti- ja Kuramaa kindralkuberner (1957), rahukohtud ja ülemtalurahvakohtud (1950).
Perekond Hubeli, Miilmanni, Panso, Ritsoni, Rätsepa (Schneider), Martinseni, Sabergi, Tehveri (Teffer) ja Treffneri perekonnalugude käsikirjad; vihikud, lehed ja tabelid väljakirjutustega arhiividokumentidest.
Fotod ja postkaardid: ENKS tütarlastegümnaasiumi vilistlaskogu fotoalbum (1925–1939); perekonnaliikmete, kooli- ja ülikoolikaaslaste, võimlemisrühma, ekskursioonide, hoonete, maastike, arhiivi ja arhiiviruumide (sh 1941. a-st) ja töötajate fotod; fotokoopiad trükistest ja dokumentidest; postkaardid.
Trükised.

Seonduv aines

EAA 2100-1-16804. Helene Treiali isiklik toimik, 1923.
EAA 2100-1-17727. Oskar Varese isiklik toimik, 1924–1937.
EAA R-271-1k-182. Oskar Varese isiklik toimik, 1944–1969.
EAA 661-1-711. Helene Treial-Varese isiklik toimik, 1928–1940.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 4148 (Helene Vares), nr 5857 (Oskar Vares).
Oskar Varese nekroloog. — Edasi 1972, 25 veebruar.