Fondiloend

Jakob Vaarask, kooliõpetaja ja preester - EAA.2288
Якоб Ваараск

Ajalugu

Kooliõpetaja ja vene õigeusu vaimulik (08.08.1863 Võrumaa Räpina vald – 06.07.1936 Haapsalu). A: Helena Spuhl.
Lõpetas 1882. a Tartu II õpetajate seminari (vt *Tartu (Jurjevi) õpetajate seminar). 1882. a köster-kooliõpetaja Pärnumaal, 1883. a Mäemõisas, 1884. a Väike-Lähtrus, 1885. a Pühtitsas, 1886. a Vagastes, 1886–1889 Uue-Virtsus. 1889–1926 töötas Vormsil, algul õpetajana, siis köster kooliõpetaja ning diakonina. 1894. a-st preester.

Materjal

Allkirjad raha kättesaamise kohta ja arved (1886–1904); üürilepingud (1886–1888); kirjad sugulastele (1880–1897) ja sugulaste kirjad J. Vaaraskile (1887–1930); kirjad isiklikes ja seltside töö küsimustes (1881–1935); J. Vaaraski kirjad ametialastes küsimustes (1881–1928); kirjad ajalehtede toimetustele, Eesti Maapanga juhatusele, kultuurkapitali nõukogule jt-le käsikirjade avaldamise ja toetuse kohta (1883–1933); perekond Spuhli kirjad J. Vaaraskile (1885–1922); palve C. R. Jakobsoni perekonna toetamiseks korraldatava väljamüügi loa saamiseks (1883).
Päevikud ja päevikulised märkmed (1885–1918); ametikohustuste päevaraamatud (1882–1909); märkmikud ja jutlused (1881–1926); käsikiri „Lehekülgi Vene kiriku ajaloost“ vene ja rootsi keeles (1886); J. Vaaraski kohtuasjad (1886–1930).
J. Vaaraski kogutud materjalid: postkaardid, vaimuliku sisuga käsikirjad, III Läänemaa laulupeo eeskavad, ühingute põhikirjad, sh homöopaatilise terviseühingu Samaria põhikiri (mustand, dateerimata), vaimulike vandetõotuste, aktide, teadete jt trükinäidised.
Fotod Jakob Vaaraskist (dateerimata).

Kirjandus

Mart Kiirats, Peeter Põld, Juhan Tork. Tartu Õpetajate Seminar 1828–1928. Tartus: Tartu Õpetajate Seminari Vilistlaskogu, 1929, lk 221.