Fondiloend

Kallistrat Žakov, keeleteadlane ja filosoof - EAA.1433
Калистрат Жаков

Ajalugu

Teised nimekujud: Kallistrat Shakow.
Keeleteadlane ja filosoof (18/30.09.1866 Vologda kubermang Davponi küla – 20.01.1926 Riia). I A: Anna Šelepova; II A: Alida Priede; III A: ?; IV A: Marina Žarina.
Lõpetas 1879. a Ust-Sõssolski 2-klassilise maakonnakooli ja 1884. a Totma õpetajate seminari. 1891. a astus Peterburi Metsandusinstituuti, kuid jättis pooleli. 1895. a sooritas Vologda gümnaasiumi juures eksternina klassikalise gümnaasiumi küpsuseksamid. 1896. a astus Kiievi Püha Vladimiri Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonda, 1897. a läks üle ajaloo-keeleteaduskonda. 1899–1901 õppis Peterburi ülikoolis, mag. phil. (1902).
1885–1887 töötas lihttöölise ja vallakirjutajana. Pärast Peterburi ülikooli lõpetamist töötas eradotsendina ja pidas loenguid erinevates õppeasutustes ja kursustel. 1908–1917 Peterburi Psühhoneuroloogiainstituudi õppejõud. 1917. a lahkus Petrogradist (Peterburi) Lätisse, kust käis 1917. a oktoobris Tartus loenguid pidamas. Sama aasta detsembris siirdus Pihkvasse, kus töötas Maria tütarlastegümnaasiumis ja Pihkva Õpetajate Instituudis. 1919–1921 Tartu ülikooli sürja keele lektor. Alates 1922. a-st elas Riias.
Originaalse filosoofilise õpetuse limitismi looja, mitme filosoofia- ja loogikaraamatu ja brošüüri autor. Kogus ja avaldas põhjarahvaste folkloori.

Materjal

Biograafilised materjalid (1920–1921); kirjavahetus Karl Landesmani, Joosep Jakunovitši, Aleksei Jansoni, Pavel Dahli, Yrjö Jahnssoni jt-ga tähtpäevade, etnograafia ja filosoofia küsimustes (1921); käsikirjad sürjani mütoloogia ja limitismi õpetuse kohta (1917–1921) ning brošüürid „О воспитании“ (Юрьев 1917), „Teaduslik vaidlus“ (Võru 1921) ja muud trükised

Seonduv aines

EAA 2100-2-1061. Kallistrat Žakovi isiklik toimik, 1919–1924.

Kirjandus

Indrek Jääts. Kallistrat Žakov: komi kirjanik ja filosoof. — Akadeemia 2000, nr 6, lk 1267–1295.
Svetlana Kovalčuk. Žakova Rīgas arhīvs. – Reliģiski-filozofiski raksti. — Rīga, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas Institūts 2005, nr 9, lk 78–99.
Adolf Turkin. Komi teadlane ja kirjanik Kallistrat Žakov (1866–1926). — Keel ja Kirjandus 1991, nr 12, lk 743–752.
К. Ф. Жаков. Под шум северного ветра. Сыктывкар 1990.
Светлана Ковальчук. Путь извилистый земной. Рижский архив философа Каллистрата Жакова. — Даугава 2008, nr 1/2, lk 128–156.
Т. Шор. Каллистрат Жаков и Тартуский университет. — Реальность этноса. Педагогическое образование как важнейший фактор сохранения и развития культуры северных народов. Сборник статей по материалам IX Mеждународной научно-практической конференции, посвящённой 210-летию РГПУ им. А. И. Герцена. Под научн. ред. И. Л. Набока. Санкт Петербург: Астерион, 2007, lk 167–172.