Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Stackelberg - EAA.1862
Familie von Stackelberg
Штакельберги

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud, diplomaadid, sõjaväelased.
Stackelberge on esmakordselt märgitud 1306. a Riia võlaraamatus. Tartu piiskopkonna stiftifoogti Peter Stackelbergi (ca. 1480–1545) pojad panid aluse suguvõsa peamistele liinidele. Vanimast pojast Reinholdist põlvnes Kaagvere, Johannist Kambja, Peterist Pidula ja Johann nooremast Haljava liin.
1714. ja 1727. a said Rootsi vabahärra- ja 1763. a Rootsi krahvitiitli. 1741. a immatrikuleeriti Saaremaa, 1746. a Eestimaa, 1747. a Liivimaa, 1840. ja 1870. a Kuramaa rüütelkonda.
I. Kaagvere liin
Reinhold von Stackelbergi järeltulija Karl Andreas von Stackelberg (11.11.1760 Kaagvere – 21.02.1823 Kašino). A: Dorothea Johanna von Budberg. Kaagvere (Kanepi khk), Jõksi, Mustja, Peetrimõisa ja Mügra ning Pihkva kubermangu Ka ino, Laserovo ja Maslovo mõisa omanik.
Risti perekonnaharu
K. A. von Stackelbergi poeg parun Johann Reinhold von Stackelberg (11.07.1793 Jõksi – 13.07.1863 Tartu). A: Auguste Karolina Juliane von Samson-Himmelstjerna. Kahurväe kapten, Pihkva kubermangu kreisiaadlimarssal.
J. R. von Stackelbergi poeg Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelberg (26.12.1832 Kašino – 05.02.1902 Tallinn). I A: Vera von Brümmer; II A: Maria von Helffreich; III A: Karoline (Lina) Deringer. 1850–1851 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust ja 1851–1854 teoloogiat. 1867−1871 Tallinna Oleviste kiriku pastor, 1867. a asutas Tallinna diakonisside asutise ja 1871–1875 oli selle pastor.
II. Kambja liin
Püssi-Pagari perekonnaharu
Johann Stackelbergi järeltulija Karl Wilhelm Stackelberg (?–1711 Tobolsk). A: Magdalena Elisabeth von Essen. Ohvitser.
Püssi perekonnaharu
Karl Wilhelm Stackelbergi poeg Otto Magnus von Stackelberg (02.02.1704 Tallinn – 11.05.1765 Pada). A: Anna Magdalena von Bellingshausen. Maanõunik, *Eestimaa rüütelkonna peamees.
O. M. von Stackelbergi poeg krahv Otto Magnus von Stackelberg (07.02.1736 – 27.10.1800 Dresden). A: Sofia Gertruda von Fölkersahm. 1775. a riigikrahv; kammerhärra, Venemaa erakorraline esindaja Hispaanias, Poolas ja Rootsis.
O. M. von Stackelbergi poeg Otto Johann von Stackelberg (14.06.1764 Kohtla – 02.02.1814 Tallinn). Sõjaväelane.
O. M. von Stackelbergi poeg Gustav Ernst von Stackelberg (05.06.1766 Tallinn – 06.04.1850 Pariis). A: krahvinna Karoline Wilhelmine von Ludolf. Diplomaat.
G. E. von Stackelbergi poeg Otto Magnus von Stackelberg (17.02.1808 Königsberg – 10.11.1885 Firenze). A: Charlotte Ottilie von Liphart. Kammerjunkur, Püssi majoraatmõisa, Jõetaguse (Jõhvi khk), Pagari, Atsalama, Väike-Pungerja ja Soldina mõisa omanik.
O. M. von Stackelbergi poeg Gustav Carl Otto von Stackelberg (31.03.1838 – 05.01.1882). Sõjaväelane.
O. M. von Stackelbergi poeg Gustav Ernst Magnus von Stackelberg (17.09.1840 Pagari – 20.05.1919 Tallinn). Kreisisaadik, kihelkonnakohtunik. Püssi majoraatmõisa omanik.
O. M. von Stackelbergi poeg Reinhold Gustav Eduard von Stackelberg (26.09.1845 Leipzig – 28.06.1918). A: paruness Benedickte (Benita) Elisabeth Magdalene Wilhelmine von Stackelberg Riisiperest. Ohvitser. Õppis Tallinna toomkoolis ja Heidelbergi ülikoolis.
R. G. von Stackelbergi tütar Helene Charlotte Julie von Stackelberg (29.09.1882 Tallinn – ?) ning pojad Otto Magnus Ernst Konstantin von Stackelberg (08.01.1885 Tallinn – 15.04.1945 Mecklenburg), Gustav Johann Peter von Stackelberg (21.05.1888 Pagari –13.02.1919 Riia) ja Ernst Reinhold Georg von Stackelberg (21.10.1891 Pagari – ?).
G. E. von Stackelbergi poeg Gustav von Stackelberg (02.11.1810 Viin – 03.02.1847 Rooma). Diplomaat.
G. E. von Stackelbergi poeg Ernst Johann (Jean) von Stackelberg (21.03.1813 Viin – 30.04.1870 Pariis). A: Marie Antoinette de Tamisier. Kindralmajor, diplomaat.
G. E. von Stackelbergi poeg Alexander von Stackelberg (12.04.1814 Viin – 12.11.1856 Rooma). Diplomaat.
G. E. von Stackelbergi tütar Eleonore von Stackelberg (03.01.1827 Napoli – 10.01.1909 Pariis). A: parun Theodor Decazes.
III. Pidula liin
Peter von Stackelbergi pojapoeg Caspar von Stackelberg (?–1661)

Materjal

Üldised materjalid perekond Stackelbergi kohta: ürikud, genealoogilised tabelid, memuaarid, käsikirjad ja trükised suguvõsa ajaloo kohta (16. saj – 1976); kirjavahetus riiklikes, teenistusalastes ja majandusküsimustes (1680–1935), pärandijagamisdokumendid (1544–1895); ürikud ja toimikud varaküsimustes (1399–1896); mõisate majapidamisraamatud ja arved (1668–1865); kaardid (1649–1920); piirikirjeldused (1678–1915); talupoegade koormiste kirjeldused (1670–1864); valitsejate ürikud, kirjad ja nende koopiad (1399–1749); maapäevade otsused, ettekanded, aruanded jt rüütelkonna dokumendid (1695–1918); käsikirjad ja trükised Baltimaade ajaloo kohta (18.–20. saj); fotoalbumid, perekonnaliikmete, tuttavate ja mõisahoonete fotod; joonistusalbumid.
Perekond Stackelbergi Läti mõisate (Vilzēni, Mīlīte, Stakenberģi, Puršēni) talumaade kirjeldused, talupoegade koormiste ja majapidamisdokumendid, sh vakuraamatud, kaardid ja plaanid (1745–1929); kirikute ja koolide dokumendid (1841–1896); Mīlīte vallakohtu protokollid (1822–1863); Mīlīte mõisa hingerevisjonid (1794–1834) ja õigeusku astunute nimekiri (1847); Vilzēni mõisa hingerevisjonid ja elanike nimekirjad (1782–1878).
Perekond Sieversi dokumendid: krahv Karl Eduard von Sieversi (1795–1873) ja tema sugulaste kirjavahetus (1832–1883), perekonna genealoogiline tabel, sünni- ja surmatunnistused; vara- ja pärandidokumendid (1770–1897); Liivimaa kubermanguvalitsuse ringkirjad ja käsikirjad (1797–1879) ja 1710.–1822. a patentide kronoloogiline register.
Kaagvere liin: aadlidiplomid, ohvitseripatendid (1806–1846) ja pärandilepingud (1821?); K. N. G. B. von Stackelbergi teenistuslehed ja ülikoolidiplom (1849–1855).
Püssi-Pagari perekonnaharu: isiklikud, vara- ja pärandidokumendid, kirjavahetus (1732–1939); genealoogilised tabelid, ürikud, ordenipatendid, käsikirjad ja trükised perekonna kohta (1429–1976); O. M. von Stackelbergi diplomaatilise tegevusega seotud dokumendid Venemaa esindajana Madridis (1766–1779), Varssavis (1772–1790) ja Stockholmis (1792–1793); diplomaatiline kirjavahetus, sh keisrinna Katariina II, G. Potjomkini ja H. J. Fr. Ostermanniga (1767–1793); G. E. von Stackelbergi reisimärkmed (1785–1788, 1809); dokumendid diplomaatilise tegevuse kohta Torinos (1794–1799), Genfis (1797–1799), Haagis (1802–1806), Berliinis (1806–1808), Viinis (1811, 1816–1818), Napolis (1819–1835); kirjavahetus (1796–1840) ja varadokumendid (1823–1888); G. J. P. von Stackelbergi päevikud (1895–1906); Berliini- ja Dresdeni-reisi kirjeldus (1905); E. J. von Stackelbergi koostatud Kaukaasia etnograafiline kirjeldus (1823–1846); dokumendid tegevuse kohta Venemaa sõjaväeatašeena Pariisis (1823–1848) ja Viinis (1853) ning diplomaatilise tegevuse kohta Torinos (1856–1864), Madridis (1861–1862), Viinis (1864–1868) ja Pariisis (1866–1870); luuletuste käsikirjad (1847–1849).
Pidula liin: pärgament- ja paberürikud, vara- ja majandusdokumendid Pagari (1534–1918), Kohtla ja Ereda (1549–1912), Purtse (1429–1916), Püssi (1815–1922), Väike-Pungerja (1548–1882), Atsalama (1655–1911), Voorepere (1638–1915), Hirmuse (1621–1903), Raasiku (1869–1874), Kasti (1797–1910), *Elistvere (1443–1809), Rahula (1744–1876), Trilli (1732–1833), Orehhovo Gora (1802–1809), Jõe ja *Pala (1673–1721), *Vara (1792–1873) jt mõisate kohta.
Kaardid ja plaanid Pagari, Väike-Pungerja, Atsalama, Purtse, Püssi, Hirmuse, Viluvere, Kohtla ja Ereda mõisa kohta (18.–20. saj).
Kogutud materjalid Baltimaade mõisnike, linnade ja ajaloo kohta, Siberi kirjeldus, noodid.
Tumala perekonnaharu: tunnistused, teenistuslehed, pärandidokumendid (1681–1931); K. A. von Stackelbergi teenistuslehed ja diplomid (1692, 1721), kirjavahetus (1708–1743), mälestused (1708–1728) sh Põhjasõjast, käsikirjad sõjandusest (1701–1715), munsterrollid (1704–1715); perekonnaliikmete kirjavahetus (1716–1931); päevikud (1774–1786); ürikute koopiad, käsikirjad, trükised, S

Seonduv aines

EAA 1365 — *Kärde mõis, 35 s, 1721–1920.
EAA 1336 — *Putkaste mõis, 19 s, 1799–1914.
EAA 1352 — *Eivere mõis, 128 s, 1621–1918.
EAA 1358 — *Palu mõis, 59 s, 1646–1913.
EAA 1406 — *Abja mõis, 22 s, 1736–1926.
EAA 5209 — *Risti ja Kõmmaste mõis, 12 s, 1726–1893.
EAA 1691 — *Elistvere mõis, 298 s, 1684–1919.
EAA 402-1-25221. Ernst Reinhold Georg von Stackelbergi isiklik toimik, 1911–1914.
EAA 402-2-23825, 23826. August Viktor Alexander von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1872, 1875–1879.
EAA 402-2-23840. Gustav Ernst Magnus von Stackelbergi isiklik toimik, 1859.
EAA 402-2-23841, 23842. Heinrich Alexander von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1888, 1890.
EAA 402-2-23843, 23844. Karl Adam Eduard von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1884.
EAA 402-2-23845, 23846. Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1850–1861.
EAA 402-2-23856, 23857. Nikolai Georg Karl Friedrich von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1882, 1884–1887.
EAA 402-2-23863, 23864. Otto Magnus Jakob Peter Karl Adam von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1887.
EAA 402-2-23865, 23866. Otto Reinhold Matthias von Stackelbergi isiklikud toimikud, 1888, 1890–1893.
EAA 402-2-23877. Woldemar Georg Alexander von Stackelbergi isiklik toimik, 1854.
EAA 854-3-340….343. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Stackelberg).
EAA 854-3-622. Akte betreffend die adelige Familie Stackelberg, 1837–1918.
EAA 1674-2-186. Kogutud genealoogilised materjalid (Stackelberg).
EAA 1850-1-202, 203. Genealoogilised tabelid (Stackelberg), 1533–1933.
EAA 2100-1-15068. Ernst Reinhold Georg von Stackelbergi isiklik toimik, 1914–1936.
LVVA 109-8-13. Mustja mõisa pandi- ja ostulepingud, 1834–1840.
LVVA 109-30-147. Liivimaa õuekohtus registreeritud toimik Imavere ja Võrevere mõisa pantimise kohta Bernhard Caspar von Stackelbergile, 1831.
LVVA 214-5-865. Toimik Stackelbergi toetusfondi asutamise ja tegevuse kohta, 1862–1897.
LVVA 2715-3-10. Toimik Stackelbergi käes olnud Kõo ja Arussaare mõisa piiritülide kohta, 1746.

Kirjandus

Perekond von Stackelbergi kodulehekülg: http://www.von-stackelberg.de/ (20.03.2012).
Liivi Aarma. Põhja-Eesti kogudused ja vaimulikkond 1525–1885. 2. raamat, Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885. Tallinn 2007, lk 255 (Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelberg).
Album Academicum 1802–1889, nr 2253 (Georg Wolter von Stackelberg), nr 4334 (Otto Friedrich Fromhold von Stackelberg), nr 5480 (Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelberg), nr 6267 (Georg Woldemar Alexander von Stackelberg), nr 7077 (Gustav Ernst Magnus von Stackelberg), nr 12171 (Karl Adam Eduard von Stackelberg), nr 9152 (Viktor Aleksander August von Stackelberg), nr 11643 (Nikolai Georg Karl Friedrich von Stackelberg), nr 13237 (Otto Magnus Jacob Peter Karl Adam von Stackelberg), nr 13780 (Heinrich Alexander von Stackelberg), nr 13818 (Otto Reinhold Matthias von Stackelberg).
Album Academicum 1889–1918, II, nr 24310 (Ernst Reinhold Georg von Stackelberg), nr 24720 (Friedrich Oskar Reinhold von Stackelberg).
Album Academicum 1918–1944, III, nr 12129 (Arved Hans Gustav Oskar von Stackelberg).
Album academicum Рижского политехнического института 1862–1912. Рига: Ионк и Полиевский, 1912, nr 2715 (Otto Bruno Peter von Stackelberg).
Album der Domschule (1859), nr 11 (Gustav Ernst Magnus von Stackelberg), nr 88 (Reinhold Gustav Eduard von Stackelberg); nr 99 (Otto Friedrich Fromhold von Stackelberg), nr 260 (Karl Otto Konstantin von Stackelberg), nr 540 (Magnus Peter Johann von Stackelberg), nr 592 (Georg Woldemar Alexander von Stackelberg), nr 627 (Peter Cristoph Beatus von Stackelberg), nr 634 (Julius Cäsar von Stackelberg).
Album der Domschule (1893), nr 167 (Wolter Woin Woldemar von Stackelberg), nr 215 (Peter Ernst von Stackelberg), nr 579 (Nikolai Georg Karl Friedrich von Stackelberg), nr 763 (Otto Bruno Peter von Stackelberg), nr 803 (Heinrich Alexander von Stackelberg).
Album Estonorum, nr 140 (Georg Wolter von Stackelberg), nr 571 (Ernst Gustav Magnus von Stackelberg), nr 891 (Nikolai Georg Karl Friedrich von Stackelberg), nr 964 (Otto Magnus Jacob Peter Karl Adam von Stackelberg), nr 982 (Otto Reinhold Matthias von Stackelberg), nr 1161 (Ernst Reinhold Georg von Stackelberg), nr 1220 (Hans Friedrich Axel von Stackelberg).
Album Livonorum, nr 702 (Viktor Alexander August von Stackelberg), nr 916 (Karl Adam Eduard von Stackelberg), nr 1264 (Friedrich Oskar Reinhold von Stackelberg).
Erik Amburger. Die pastoren des Konsistorialbezirks Estland 1885–1918. Köln; Wien: Böhlau, 1988, lk 88–89 (Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelberg).
Archiv der Familie von Stackelberg. Bd. 1. Quellen aus dem Majoratsarchiv zu Isenhof nebst einem Anhange. St. Petersburg: [s.n.], 1898.
Archiv der Familie von Stackelberg. Bd. 2. Quellen zur Geschichte des Piddulschen Stammes und seiner Zweige, der Häuser Rotziküll, Ellistfer und Köllitz: aus den Briefladen der Güter Piddul, Thomel, Ellistfer und Abia nebst einem Anhange. St. Petersburg: [s.n.], 1900.
DbBL, lk 744–754.
EE 14, lk 488 (Karl Nikolai Gustav Bruno von Stackelberg, Christoph Adam von Stackelberg, Otto Magnus von Stackelberg).
Gustaf Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor: med tillägg och rättelser. 7, Schildt – Sture. Stockholm: Norstedt, 1932, lk 458–499.
Werner Fahrbach. Album der Landsleute der Fraternitas Baltica. Aschaffenburg: [s.n.], 1961, nr 259 (Otto Bruno Peter von Stackelberg).
Geschichte der Domschule zu Reval, nr 825 (Arwed Hans Gustav Oskar von Stackelberg).
GH Estland I, lk 276–361.
GH Ösel, lk 342–360.
Helmut Muskat. Der Gutsbesitzder Familie von Stackelberg in Livland, Estland und auf Oesel. Ein Beitrag zur baltischen Gütergeschichte. Augsburg, 1981.
Recke und Napiersky. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten Lexikon der Provinzen Livland, Ehstland und Kurland. 4. Bd. Mitau 1832, lk 253–256 (Otto Magnus von Stackelberg).
Schüler-Album, nr 2937 (Viktor Alexander August von Stackelberg).
Otto Magnus von Stackelberg. Bilder aus der Vergangenheit eines baltischen