Fondiloend

Jaan Poska, jurist - EAA.2113
Яан Поска

Ajalugu

Teised nimekujud: Ivan Poska.
Riigitegelane, jurist (24.01.1866 Tartumaa Laiuse vald – 07.03.1920 Tallinn). A: Constance Ekström.
1896–1900 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis, esmalt arsti-, siis õigusteaduskonnas. Pärast ülikooli lõpetamist töötas advokaadina Tallinnas. 1913–1917 Tallinna linnapea, 1917. a *Eestimaa kubermangu komissar, Venemaa Asutava Kogu liige. 24. veebruarist 1918 Eesti välisminister; hiljem Eesti Ajutise Valitsuse peaministri asetäitja ja kohtuminister; 1918–1919 Eesti välissaatkonna juht, osales Pariisi rahukonverentsil; 1919–1920 Nõukogude Venemaaga peetavate rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juht. Eesti Asutava Kogu liige.

Materjal

Perekonnaliikmete kooli- jm tunnistused, fotod (1913–1942), kirjavahetus (1910–1939); ametlik kirjavahetus ja J. Poska kui juriskonsulti otsused Tallinna linnavalitsuse esitatud küsimuste kohta (1899–1916); J. Poska surmakuulutused, nekroloogid, pärandijaotamise dokumendid (1920).
Klientide kohtuasjade toimikud (1890–1913), sh 1905.–1907. a revolutsioonist osavõtjate süüasjas.

Seonduv aines

EAA 4699 — *Eestimaa kubermangu komissar, 488 s, 1917–1918.
ERA 944 — Jurist ja riigitegelane Jaan Poska, 16 s, 1877–1923.
EAA 402-2-19232, 19233. Jaan Poska isiklikud toimikud, 1886, 1890.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 13085.
EBL, lk 389–391.
EE 14, lk 377.
Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn 1997, lk 100–101.
August Hanko. Jaan Poska: Eesti diplomaatia suurvaim. Tallinn: Eesti Raamatuühing, 1990.
Jaan Poska oma ja meie ajas: artikleid ja mälestusi. Peatoimetaja Küllo Arjakas. Tallinn: Konstantin Pätsi Muuseum, 2010.
Eduard Laamann. Jaan Poska. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 19982.