Fondiloend

Arnold Perlmann, hambaarst - EAA.2056
Арнольд Перльманн

Ajalugu

Teised nimekujud: Aron Perlman.
Hambaarst (09/21.06.1884 Viljandi – ?). A: Rahel Perlmann.
Õppis Riia hambaarstikoolis ja 1901–1904 Tartu ülikoolis, 1904. a sai hambaarsti diplomi.
1907–1919 ja 1923–1940 hambaarst Tartus, 1919–1923 Eesti sõjaväe II diviisis; 1940–1941 Tartu linna polikliinikus, 1941–1944 Uljanovski oblastis, 1945–1962 töötas Elvas hambaarstina, sanitaar-epidemioloogiajaama peaarstina ja sanitaararsti abina.
1962. a läks pensionile.
Korp! Limuvia liige.

Materjal

A. Perlmani patsientide nimekirjad (1928–1935), nimistu ja reskontrotähestik (1940); „Tartu hambaarstide seltsi poolt väljatöötatud minimaalhinnad, mis on sunduslikud liikmetele“ (trükis, 1926?); passifoto (1941).

Seonduv aines

EAA 321-1-130, l. 155p. Устав частной лечебницы болезней зубов и полости рта, учрежденной дентистом А. Я. Перльманом в г. Юрьеве Лифляндской губ. Юрьев 1906.
EAA 402-1-20325. Aron Perlmani isiklik toimik, 1903–1910.
EAA 4918-1-1413. Toimikud, kirjavahetus ja kogutud genealoogilised materjalid (Perlmann).
EAA V-65-2k-45. Elva rajoonihaigla arsti Arnold Perlmanni isiklik toimik, 1947–1962.