Fondiloend

Adolf August Perandi, õigusteadlane, arhiivitöötaja - EAA.1436
Адольф Август Перанди

Ajalugu

Õigusteadlane, arhiivitöötaja (31.12.1903 Tartumaa Ropka vald – 16.10.1983 California osariik, Cobble Hill). A: Ella (Hella) Jaanus.
1921. a lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium) ja 1929. a Tartu ülikooli õigusteaduskonna, mag. jur. (1937), dr. jur. (1939).
1922–1938 töötas *Eesti Riigi Keskarhiivis, 1934–1938 selle ajaloolise osakonna juhataja. Alates 1938. a-st Tartu ülikooli sekretär ja Eestimaa õiguse ajaloo õppejõud, 1942–1944 Eestimaa õiguse ajaloo professori kohusetäitja. 1944. a põgenes Saksamaale, 1949. a siirdus USA-sse.
Töid õigusteaduse ja Eesti ajaloo alalt.

Materjal

Teadus- ja ühiskondliku tegevuse dokumendid, sh doktoritöö (1926?–1938?); materjalid tegevuse kohta Eesti Riigi Keskarhiivis: arhiivinduslikud käsikirjad (1926–1935), sisekorraeeskirjad, tööaruanded, fotod jm (1922–1938); kirjavahetus isikute, ühingute ja asutustega, sh kohtu- ja siseministri, Tartu ülikooli valitsuse ning Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsiga (1927–1938); Ehitus- ja Aianduskruntide, Eluasemete ja Väikekohtute Omanikkude ja Rentnikkude Ühingu (1930) ning Riigi Keskarhiivi Ametnikkude ja Teenijate Ühingu (1933) põhikiri; abikaasa Hella kirjavahetus Leningradi-sugulastega (1930–1937).

Seonduv aines

EAA 661 — *Eesti Riigi Keskarhiiv, 974 s, 1920–1944.
EAA 2100-1-3517. Ella Jaanuse isiklik toimik, 1917–1926.
EAA 2100-1-11367. Adolf August Perandi isiklik toimik, 1921–1939.
EAA 2100-2-818. Adolf Perandi isiklik toimik, 1922–1938.
EAA 2100-2a-21, 22. Adolf August Perandi isiklikud toimikud, 1929–1943.
EAA 2111-1-10132. Artikkel ja foto Adolf-August Perandist, 11.06.1938.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 2143 (Adolf August Perandi).
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 91.