Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kirjastus ja raamatukauplus Kluge & Ströhm - EAA.4345
Firma Kluge & Ströhm
Издательство „Клуге и Штрём“

Ajalugu

Kirjastamise, raamatute müügi ja laenutamisega tegelenud ettevõte.
Ettevõttele pani aluse Georg Arnold Eggers, kes asutas 01.01.1813 Tallinnas laenuraamatukogu.
1819. a asutas ta selle juurde raamatukaupluse ja 1822. a alustas kirjastamist. Hiljem
laiendas tegevust Peterburi.
1835. a rentis G. A. Eggersi raamatukaupluse Franz Ferdinand Kluge. 1839. a omandas
Kluge Tartus oma vennale kuulunud pankrotistunud kirjastuse ning esimesed kirjastuse
Franz Kluge raamatud ilmusid Tartus. 1847. a asutas F. Kluge kirjastuse Tallinnas. 1848. a ostsid F. Kluge ja Carl Ströhm G. A. Eggersi raamatukaupluse. Äri sai nimeks Kluge & Ströhm. 1852. a müüs F. Kluge oma Tartu filiaali Georg Hoppele ja jätkas kirjastustegevust Tallinnas. Enamasti kirjastati õpikuid, teaduslikku ja teoloogilist kirjandust. 1899. a omandas firma Kluge & Ströhm *Ferdinand Wassermanni raamatukaupluse, mis töötas edasi endise nime all.
Viimased teated Kluge & Ströhmi raamatukaupluse tegevusest on pärit 1942. a-st.

Materjal

Väljaläinud kirjade kopeerraamat (1885–1923); arveraamat (1936–1937).

Seonduv aines

EAA 4346 — *Ferdinand Wassermanni raamatu- ja kirjutusmaterjalide kauplus Tallinnas, 37 s, 1887–1923.

Kirjandus

Eesti Raamat 1525–1975: ajalooline ülevaade. Koostanud Voldemar Miller. Tallinn: Valgus, 1978.
Endel Aule. Kluge ja Ströhmi raamatukaupluse ajaloost. — Keel ja kirjandus 1970, nr 1, lk 41–44, nr 3, lk 163–169.
Birgit Fernengel. Das deutsche Presse- und Verlagswesen in den 20er und 30er Jahren in Estland. — Die deutsche Volksgruppe in Estland: während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. Hrsg. von Boris Meissner.
Hamburg: Bibliotheca Baltica, 1997, lk 141–181.