Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Firma Franz Georg Faure Tartus - EAA.3473
Фирма „Фауре и Ко“

Ajalugu

Põllumajandus- ja tööstusinventari tootmise ja turustamisega tegelenud ettevõte.
Firma alustas tegevust 1847. a, esialgu kaubanduse vallas. 1881. a asutas Franz Faure
Tartus Holmi tänaval metallitöökoja, mis pärast 1894. a tehtud laiendustöid omandas tehase mõõtmed. 1895. a hakkas tööle malmisulatusahi. 19. saj lõpul oli F. Faure tehas Franzenhütte Lõuna-Eesti suurim masinaehitusettevõte. Lisaks sellele kuulus firmale aurujõul töötav sae ja jahuveski ning mitu kauplust.
1900. a oli tehases 143 töölist. 20. saj alguse majanduskriisi ajal sattus ettevõte raskustesse ja pidi töötajaid vähendama. Ettevõtte majanduslik olukord paranes I maailmasõja ajal tänu sõjalistele tellimustele.
1917. a juunis kavatses F. Faure masinatööstuse juhatus ettevõtte sulgeda ja sõjaväekohustuslikud töölised sõjaväkke saata.
F. Faure vabriku baasil loodi OÜ Tartu Masina-Vabrik, mis sai 1920. a nimeks AS põllutöömasinate tehas Estöö ja seejärel põllutööriistade ja masinavabrik AS Tegur.
1930. a-te algul läks tehas pankrotti ja selle ostis Pikalaenu Pangalt Jaan Ratnik.
J. Ratniku ettevõte natsionaliseeriti 1940. a.

Materjal

Säilinud materjal puudutab põhiliselt firma kaubanduslikku tegevust.
Aruanded kaupade laoseisu kohta, bilansid ja hinnakirjad (1899–1904); firmadelt ja kaubamajadelt saabunud kirjad kaupade tellimise, tellimuste täitmise ja nende eest tasumise kohta (1899–1905); era- (1900–1904) ja ärikirjade (1902) kopeerraamatud; perekond Faure suguvõsa puudutavad kutsekaardid, teadaanded, kirjutised (1891–1937).

Seadused

RT 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.

Kirjandus

Otto Karma. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Tööstuse
arenemine 1917. aastani. Tallinn 1963.