Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saaremaa majandusvalitsus - EAA.310
Öselsche Provinzialkanzlei, Öselsche Ökonomieverwaltung
Эзельская провинциальная канцелярия Эзельское Экономическое Управление
Saaremaa Provintsiaalkantselei 1685-1783

Ajalugu

Asutus Saaremaa provintsi majandusasjade juhtimiseks.

Saaremaa Provintsiaalkantselei loodi 1684. a reduktsiooniga, mille käigus riigistatud maade valitsemist reguleeris 1696. a majandusreglement.
02.07.1731. a ukaasiga taastati Saaremaal rootsiaegne valitsemiskorraldus. Saaremaa sai omaette provintsiks eesotsas maapealikuga, kelle juures olid ametis nõunik, sekretär, fiskaal ja mõned kantseleiametnikud. 21.09.1739 ukaasiga sai maapealik tsiviilkohtuniku ülesanded (kuni 100 taalrini ulatuvates asjades) ja tema valitseda jäid ökonoomiaasjad, muudes küsimustes allutati provints Riia kindralkubernerile. Seoses ulatusliku maarevisjoni algusega kaotati maapealiku institutsioon ja Saaremaa allutati ka majandusasjades Riia kindralkubernerile. 1768. a seati maapealiku asemel ametisse asehaldur (Statthalter).
07.06.1774 kinnitas Katariina II Saaremaa asehalduri tegevusjuhendi: kiriku ja koolikorralduse, kroonumõisate majandamise ja maakohtu tegevuse jälgimine; julgeoleku tagamine, Kuressaare linna õiguskorra ja rahaasjade järelevalve ja politseiasjad vastavalt 1766. a Liivimaa väikelinnade politseikorraldusele.
Asehalduskorra ajal nimetati asehaldurid ümber majanduskomissarideks (Ökonomie-Commissar).
Kaotati 1841. a seoses Riigivarade valitsuse loomisega.

Materjal

Ukaasid, patendid ja instruktsioonid 1742–1828, sh Liivimaal asuvate kuninglike mõisate reguleerimise reglement 21.03.1696 ning kogu käske ja korraldusi kroonu- ja eramõisate kohta 1696–1778 (s 718, 719).
Protokollid ja resolutsioonid 1721–1835; küsitlusprotokollid Saaremaa mõisate kohta 1716, 1738–1739, 1768–1769; Valga majanduskonverentsi protokollid 1822 (s 46).
Aastaaruanded ja andmikud: Saaremaa provintsi sissetulekute ja väljaminekute (1741–1790), mõisate sissetulekute, Kuressaare tollitulude (1783), talupoegade võlgade 1721–1745, 1788, 1818; viljasaagi (1716–1826); mõisate rendiarvestused (1708–1818), andmikud mõisate renditulude (1692–1709) ja adramaade arvu (1713–1780) kohta.
Saaremaa rentei ja proviantmagasini aruanded 1740–1781; andmikud revisjonide kohta 1716–1738; vakuraamat 1685 (s 222).
Toimikud ja kirjavahetus sõjaväe majutamise ja nekrutivõtmise, postikorralduse, ühiskondlike hoonete korrashoiu, hobuste kasvatamise, tuule- ja vesiveskite, külade ja mõisate piiride reguleerimise, truudusevannete jm küsimustes; vabadike nimekirjad, kirjavahetus administratiiv ja majandusküsimustes 1685–1841.
Toimikud mõisate ja pastoraatide administratiiv- ja majandusküsimustes (kihelkondade ja mõisate kaupa) 1688–1841. Kirjavahetus Riia peaökonoomiadirektoriga administratiiv- ja majandusküsimustes 1711–1760.
Nõudetoimikud (tsiviilkohtuasjad) 1760–1841; jooksval aastal lõpetamata jäänud kohtuasjade nimekirjad 1829–1841; missiivid 1700–1835; registratuurraamatud: väljaläinud 1757–1841, sissetulnud 1711–1794; raamatupidamisraamatud ja -dokumendid 1806–1841; arhiivitoimikute nimistud 1774–1835.

Seadused

ПСЗ I nr 5797 (02.07.1731), 7908 (21.09.1739), 14154 (07.06.1774).