Fondiloend

Ingerimaa rüütelkond - EAA.1656
Ingermannländische Ritterschaft
Ингерманландское дворянство

Ajalugu

Mõisaomanikest koosnev avalik-õiguslik korporatsioon oma seisuslike eesõiguste kaitseks.

Ingerimaa Rüütelkond kujunes välja 16.–17. sajandi vahetusel Rootsi koosseisus. Ingerimaal ei olnud Rootsi võimu eelsel perioodil oma aadelkonda. Nn kõrgkihi moodustasid venelastest mõisnikud (bojaarid), kellest paljud aga Rootsi-Vene sõdade perioodil lahkusid või astusid Rootsi kuninga teenistusse. Viimastest sai suur osa (nt Aminev (Aminoff), Klementiev (Klementeoff)) koha ka Rootsi aadelkonnas. Vene rahvusest aadlikele lisandusid nii rootslastest kui ka välismaalastest sõjateenistujad, kes said riigilt donatsioonidena maavaldusi. Samuti leidus hulgaliselt soomlasi ja Liivimaa sakslasi, nii mõisnikke kui talupoegi, kes rändasid sõdades tühjaks jäänud alale. Seega vajasid eri rahvustest aadlikud ühendava korporatsiooni tuge, mis realiseerus Ingerimaa rüütelkonna loomises.
Rüütelkond lakkas eksisteerimast koos Ingerimaa kindralkubermangu kadumisega 1703. a, mil see ala liideti Venemaaga.
Ingerimaa Rüütelkonna ülesanded üldjoontes vt Eestimaa rüütelkond.

Materjal

Esimene osa fondist võeti arvele 1946. a ja teine osa 1954. a. Korrastamise tulemusel moodustati 1954. a peamiselt lahtisest materjalist 32 säilikut.
Eeskirjad, instruktsioonid ja protokollid 1639–1703: kindralkuberneride eeskirjad, Rootsi kuningate eeskirjad, rüütelkonna kokkutulekute kodukord 1660, instruktsioon ja volitus Ingerimaa Rüütelkonna poolt Rootsi kuninga juurde komandeeritud saadikutele 1662–1663, väljavõtted kohtuprotokollidest 1639–1703 (sh Bürgergericht), Maapäeva protokollid 1662–1679, Narva vaeslastefoogti kassaaruanded 1685 (s 1–12).
Kirjavahetus, nimistud ja arvepidamisdokumendid, 1618–1702, sh toimikud võlgade ja maade kinkimiste ning sõjaväeosade varustamise ja majutamise asjus 1618–1691; kirjavahetus kuningliku kommertskolleegiumiga, kaupmeeste jt-ga metsaraiete, veepaisutamiste, võlanõuete jm asjus 1656–1689, rüütelkonna ja Maapäeva otsused, kaebused, palved 1660–1681, kutsed Maapäevale ja Maapäevast osavõtjate nimekirjad 1660–1667, rüütelkonna sekretäride palganõuded 1661–1665, rüütelkonna sekretäri valimine 1666–1668 ja 1679–1681, arvepidamisdokumendid 1636–1702, rüütelkonna juures hoitavate dokumentide nimistud 1640–1669, Ingerimaa ratsaväe varustamise nimistu 1663, erakordsed maksud ja koormised 1661–1682, väljavõtted Narva ja Ivangorodi läänide maahindamisraamatust 1678–1696, Poddoga riigimõisa inventarinimistu ja Vanküla kõrtsi rendileping 1687, 1692, kuningliku reduktsioonikomisjoni eeskiri ja kindralkuberneride kirjavahetus 1675–1676, usu- ja kirikuolud 1680–1681, mõisavalitseja H. Ziliacuse päranduse nõue 1685. a (s 13–32).

Seonduv aines

EAA: Eestimaa Rüütelkond f 854, Ingerimaa kindralkuberner f 632.
RA: Livonica II (Del 1. Skrivelser till Kungliga Majestetät).

Kirjandus

Amburger, E. Ingermanland. Eine junge Provinz Russlands in Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg-Leningrad. I Teilband. Köln 1980. Lk 34–41; II Teilband. Lk 683.
Öhlander, C. Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltung. Bd. 1 (1617–1645). Uppsala 1898