Fondiloend

Tartu keskkoolide spordiesindus - EAA.1644

Ajalugu

Tartu linna noortesporti suunanud ühendus.
Asutatud 1926. a, tegevuse lõpetamise kohta andmed puuduvad.

Materjal

Võistluste protokollid (1926–1934).