Fondiloend

Tammistu Rahvaraamatukogu Selts Tartumaal - EAA.1589
Общество Tаммистуской народной библиотеки

Ajalugu

Põhikiri kinnitati 22.03.1907, asutamiskoosolek toimus 19.04.1907. Raamatukogu asutati esialgu kooli juurde, 1911. a viidi üle raamatukoguhoidja kohusetäitja Johann Tammi elamusse, hiljem seltsimajja.
1926. a võeti raamatukogu avalike raamatukogude võrku.
Selts lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Põhikiri (1907); üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid (1907–1940); ringkirjad, nimekirjad, aruanded, kirjavahetus (1907–1940); registratuurraamatud (1907–1940); kassaraamatud (1907–1940).
Raamatukogutoimkonna protokollid (1927–1940) ja lauajuhend (1927–1940). Noorteosakonna protokolliraamat (1930–1939); kroonika (1931–1936); ringkirjad; protokollid; peokuulutused ja kirjavahetus (1931–1937).
Naisosakonna protokolliraamat (1934–1940); tegevuskava (1939–1940).

Seadused

EAA 1589-1-4. Устав Таммистской публичной библиотеки, 1907. [Käsikiri]