Fondiloend

Puiatu Haridusselts - EAA.4096
Puiatu Valla Rahvaraamatukogu Selts (1919-1926)

Ajalugu

Otsus Puiatusse raamatukogu asutada võeti vastu 16.07.1906, asutamisluba saadi 18.12.1906.
Raamatukogu asus Puiatu vallakooli juures.
1919. a asutati Puiatu Valla Rahvaraamatukogu Selts, mis registreeriti Viljandi-Pärnu
rahukogus 28.07.1919, tegevust alustati 1920. a.
1925. a võeti seltsi raamatukogu avalike raamatukogude võrku. 22.08.1926 toimunud
peakoosolekul otsustati selts ümber nimetada Puiatu Haridusseltsiks. Uue põhikirja kinnitas siseminister 16.02.1927.
Selts lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Ringkirjad (1920–1929); tegevuse aruanded (1926–1935); toimik raamatukogu asutamise ja tegevuse kohta (1906–1911); toimikud komplekteerimise ja revideerimise kohta (1920–1931); toimik kinnisvarade valdamise kohta (1926–1927); kirjavahetus (1930–1932); kassadokumendid (1911–1920).

Seonduv aines

ERA 14-3-595. Viljandi-Pärnu rahukogu akt Puiatu rahvaraamatukogu seltsi registreerimise kohta, 1919–1940.

Seadused

RTL 1927, nr 63.

Kirjandus

Arvo Leetmaa. Sakalamaa elu. Pärnu: Sõna, 1936.