Fondiloend

Jõgeva Rahvaraamatukogu Selts - EAA.3464
Общество Eгеваской публичной библиотеки

Ajalugu

Jõgeva valla raamatukoguselts.
Selts asutati 1913. a. Põhikirja kinnitas 14.03.1913. Liivimaa kuberner. Raamatukogu
asutati 1914. a. Seltsi juures töötas laulukoor ja näitering.
Lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Juhatuse- ja peakoosolekute protokollid (1913–1936); põhikiri ja kirjavahetus (1912–1914); raamatute väljaandmise raamat (1914–1926); arveraamatud (1914–1940).

Seadused

Jõgeva Rahvaraamatukogu Seltsi põhjuskiri: Kinnit. 14. märtsil 1913. Tartu [1914].