Fondiloend

Viljandi seltskondlik klubi Bürgerliche Harmonie - EAA.3767
Die fellinsche Gesellschaft „Bürgeliche Harmonie“

Materjal

Põhikiri (1810); protokollid (1810–1853); liikmemaksude raamatud (1822–1868); arveraamatud (1810–1867); kirjad Viljandi raele (1810–1825); varaloendid (1825, 1853); vekslid, rae otsuste väljavõtted ja lepingud (1825–1867).

Seadused

EAA 3767-1-1, lk 4–8p. Gesetze der Bürgerlichen Harmonie, 1810. [Käsikiri].