Fondiloend

Tartu Vene Seltskondlik Ühing - EAA.2097
Юрьевское русское общественное собрание

Materjal

Põhikirjad ja nende mustandid (1925); Vene Rahvusliku Liidu põhikiri ja projekt (1920);
protokollid (1925–1938); rendilepingud (1925); kirjavahetus politsei jt-ga kultuurautonoomia ja peolubade asjus; peokutsed jm (1925–1938); kassaraamatud ja -dokumendid (1925–1938); eelarved ja aruanded (1928–1932).

Seadused

Tartu Vene Ühingu põhikiri = Устав юрьевск. русского собрания. Tartu [1925].