Fondiloend

Tartu vene seltskondlik ühing Rodnik - EAA.2040
Юрьевское семейное общественное собрание „Родник“
Tartu vene õpetajate perekondlik ring "Rodnik"

Materjal

Põhikirjad (1893, 1913); üldkoosoleku (1898–1917) ja juhatuse protokollid (1911–1918).

Seonduv aines

ERA 14-9-70. Toimik Tartu vene seltskondliku ühingu Rodnik registreerimise kohta, 1919–1937.

Seadused

RTL 1937, nr 55.
Устав семейного русского учительского кружка в г. Юрьеве под названием „Родник“.
Юрьев 1893.
Устав юрьевского семейного общественного собрания „Родник“. Юрьев [1913].

Kirjandus

Владимир Крыжановский. Pro & Contra: Юрьевское семейное собрание „Родник“, его жизнь и деятельность: 1896–1899 гг. Юрьев 1900.