Fondiloend

Pärnu Musse - EAA.4534
Musse-Gesellschaft zu Pernau
Перновское общественное собрание „Муссе“

Materjal

Põhikirjad (1790–1898); žurnaalid (1806–1861) ja protokollid (1861–1940); liikmete nimekirjad (1790–1940); külalisteraamatud (1831–1915); inventariraamatud (1800–1880); kirjavahetus kreisiülema, teiste seltside, Pärnu komandandi ja teistega salongi ehitamise, juubeli, liikmete vastuvõtu jm asjus (1863–1940); väljastatud kirjade kopeerraamatud (1880–1938); lepingud (1805–1922); arvepidamisraamatud ja -dokumendid (1800–1940); toimikud kinnisvarade, valimiste, võlgade, lepingute jm asjus (1703–1913); talvelokaali veranda ehitusprojekt (1915).

Seadused

Statut der Musse-Gesellschaft zu Pernau. Pernau 1899.
EAA 4534-1-3. Устав Перновского общественного собрания „Муссе“. Пернов 1898.
[Käsikiri].