Fondiloend

Tartu Ressource selts - EAA.614
Ressource Gesellschaft
Общество „Рессурс“

Materjal

Põhikirjad (1851–1931); kodukord (1930?); koosolekute protokollid (1932–1939); liikmete nimekirjad (1935–1937?); kirjavahetus (1932–1940); ringkirjad (1932–1940); meeskoori ja orkestri teoste nimekiri (1890?); kinnisvara ostu-müügi lepingud (1876–1940); üürilepingud (1936–1940); asendiplaanid (1881); kindlustuspoliisid (1936–1940); võlakirjad (1939–1940); templijäljendid; raamatupidamisdokumendid (1936–1940).

Seonduv aines

ERA 14-9-67. Toimik „Ressource“ klubi registreerimise kohta, 1919–1920.

Seadused

Statuten der Gesellschaft der Ressource in Dorpat. Dorpat 1852.
EAA 614-1-1, lk 7–9. Ressource seltsi põhikiri. 1931. [Käsikiri].