Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Võnnu algkool - EAA.3449

Ajalugu

Võnnus töötas köstri juhatusel nn. köstrikool tõenäoliselt juba 17. sajandi lõpul. On teada, et Võnnu kihelkonna lapsed said endale Tartu pastor Schütz'ilt aabitsad 1688. aastal.
1765. a. Liivimaa kindralkuberner Georg von Browne’i poolt väljaantud koolipatendi kohaselt tuli kool asutada igasse 5 adramaast suuremasse mõisa. Koolis pidid käima lapsed, kes kodus lugemist selgeks ei saanud. Kooliaasta kestis mardipäevast lihavõtteni.
1786.a. visitatsiooni põhjal töötas Kurista mõisas kaks kooli. Lisaks tuli 1787. aastaks ka Võnnu külla kool rajada.
Võnnu Köstrimäel töötanud nn. köstrikool nimetati 1847. aastal kihelkonnakooliks.
1874. a. ehitati Võnnu vallakoolile uus maja.
1907 aastal ehitati kihelkonnakoolile uus maja.
1919.a. reorganiseeriti Võnnu kihelkonnakool Võnnu kõrgemaks algkooliks, töötasid III-VI klass. Kooli ülalpidajaks oli Kastre-Võnnu vald, V-VI klassi ülalpidamiskulud kattis Tartu maakonna koolivalitsus. Endises Võnnu vallakoolis töötas I-II klass. Kooli ülalpidaja Kastre-Võnnu vallavalitsus.
1921.a. ühendati Võnnu algkool ja Võnnu kõrgem algkool üheks Võnnu algkooliks.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole, sh. ka Võnnu, 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.
1953 - Võnnu Keskkool
1978 - Võnnu 8-klassiline Kool
1989 - Võnnu KeskkoolMaterjal

Ringkirjad, määruseid ja juhendid õppe- ja kasvatustöö korraldamise kohta (1890-1921), õppe- ja kasvatustöö aruanded (1937-1938), kirjavahetus asutustega õppe- ja kasvatustöö küsimustes (1937-1944), pedagoogikanõukogu- ja hoolekogu koosolekute protokollid (1919-1940), õpilaste nimekirjad (1896-1918), hindamisraamatud (1943-1945) ja hinnete ja puudumiste raamatud (1900-1937), klassipäevikud (1902-1943), lõputunnistuste ärakirjad (1921-1944), kooli eelarved (1929-1938) ja Võnnu majapidamiskursuste aidaraamat (1903-1913).