Fondiloend

Püha Johannese selts - EAA.5247
St. Johannes Verein
Общество Св. Иоганнеса

Ajalugu

Kõiki Baltimail tegutsevaid sisemisjoni asutusi koondav ja juhtiv selts.
Selts alustas tegevust 1907. a. Seltsil olid osakonnad Lõuna-Liivimaal, Riias, Tartus, Tallinnas, Liepajas, Miitavis ning kohalikud grupid Viljandis, Pärnus ja Kuressaares. 1909. a asutas selts Tallinnas sisemisjoni tegelaste ettevalmistamiseks diakonite õppeasutuse ehk Vendade maja.
1915. a Vendade maja kui saksameelne asutus suleti ja Johannese Selts likvideeriti.

Materjal

Seltsi põhikiri, kassapidamise ja asjaajamise kord (1908—1909). “Vendade majja” vastu võtmise tingimused (1909), ringkirjad (1910—19119, Tartu osakonna aastaaruanne (1910), eestseisuse (1911) ja liikmete nimekirjad (1910), osakondade eestseisuste koosolekute protokollid (1911), kviitungiraamatud (1909—1912).

Seonduv aines

Seonduv aines
EAA f 1728 — Ebakõlbla Noorsookirjanduse Vastu Võitlemise Selts (Tartu komisjon).
EAA 3150—1—20. — Püha Johannese Seltsi Tartu osakonna aruanne.