Fondiloend

Tallinna ringkonnakohtu 1. jaoskonna prokuröri abi - EAA.140
Prokurörgehilfe des 1. Bezirks Revalschen Bezirksgerichts
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда I участка

Ajalugu

Asus Tallinnas, tegutses Tallinnas ja Harjumaal.