Fondiloend

Riia ringkonnakohus - EAA.416
Rigasches Bezirksgericht
Рижский окружной суд

Materjal

Arhiiv kuulus jagamisele vastavalt 30.03.1917 seadusele Eesti kubermangu moodustamise kohta. 1989. a saadi Läti Ajalooarhiivist veel 996 säilikut.
Materjal
Aruanded ja kirjavahetus kohtuasjade liikumise kohta; pristavite, prokuröride, vanglate ülemate, notarite (1913–1917) jt-ga.
Isikutoimikud notarite, uurijate ja konkursiga täidetavate kohtade kohta 1897–1917
Tsiviilasjad: ostu-müügi tehingute, varajagamise, pantimise, ümberpantimise, liikuva ja liikumatu vara aresti; servituutide; eestkoste ja hoolduse; pärilusõiguse; pantide ja võlakirjade, pensionide ja vigastuste hüvitiste väljanõudmise; lepingute rikkumise; pankrottide; rahaliste ja vekslite arvelduse; abielulepingute, -lahutuste, lapsendamiste; teadmata äraolijana surnuks tunnistamiste; raiskajaks, nõdrameelseks tunnistamiste kohta.
Kriminaalasjad: tsensuuriseaduse rikkumise; revolutsioonilise tegevuse; mõrvade, varguste, röövimiste, kelmuste, solvamiste, seksuaalkuritegude; juutide paiksusala määruse rikkumise kohta jne; registratuurraamatud.

Seonduv aines

LVVA f 115 (1889–1917) 31554 säilikut, 125 nimistut.